Gezin Home  > 

Nieuws Overzicht Olst-Wijhe Gezin

Nieuws

Nieuws

Veel tattoo-inkt nog altijd onveilig

Veel zwarte tatoeage-inkten bevatten stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van consumenten. Er zitten te veel zware metalen in, of stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn.  
Lees meer »

Daling aantal jongeren zonder diploma

Het aantal jongeren dat zonder diploma  stopt met school , is het afgelopen  jaar verder gedaald.
Lees meer »

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Contactgegevens

 

Vragen over:

Opvoeden of opgroeien?

GGD IJsselland  
088 - 443 07 02 
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl

Inloopspreekuren Olst en Wijhe

Indicatie voor (jeugd)hulp?

Gemeente Olst-Wijhe 
14 0570 (zonder kengetal)
jeugdteam@olst-wijhe.nl

Crisissituatie?

Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis IJsselland
0800 2000 (buiten kantooruren)

Vraag het Else!

De virtuele medewerker van het CJG