Kindermishandeling en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling moet je bespreken.

Voor kinderen is thuis, dus bij hun eigen ouders, broertjes en zusjes, bijna de hele wereld. Daarom is het belangrijk dat die wereld liefdevol, voorspelbaar en veilig is. Als kinderen thuis niet veilig zijn, is dat heel schadelijk voor ze.

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing of getuige zijn van huiselijk geweld valt eronder.

Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. Maar ook andere volwassenen kunnen een kind mishandelen, omdat het kind afhankelijk van hen is voor zorg, bijvoorbeeld leidsters van peuterspeelzalen, leraren of sporttrainers.

Dat een kind wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt, is niet altijd duidelijk. Blauwe plekken of andere signalen zie je niet altijd. Maar misschien heb je wel een vermoeden dat er iets aan de hand is.

Kun je jouw kind niet het veilige thuis bieden dat je zou willen? Zoek dan hulp. Kies voor je kind! Je hoeft er niet alleen voor te staan; praat erover met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld met je eigen ouders, broer of zus. Met een goede vriendin of met de buurman. Zij kunnen je helpen.

Je kunt ook (anoniem) bellen met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000. Zij geven je advies en helpen je om de situatie te veranderen.

Gaat het niet om je eigen kind? Bel dan ook Veilig Thuis voor advies. Je bespreekt dan samen met een deskundige de situatie. Dat kan ook anoniem als je dat wilt.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Iedere organisatie die werkzaam is in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie is wettelijk verplicht om met de meldcode te werken. Dit geldt dus ook voor de professionals van het CJG.

Meer weten?

Kijk voor signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld op de website Signalenkaart. Voor advies en hulp bel met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000 (dit kan ook anoniem).

Deel dit
Mail
Bellen