Prenatale huisbezoeken GGD

Een huisbezoek van de GGD voordat je baby geboren is voor een goede start.

Het is belangrijk dat alle ouders een goede start kunnen maken met hun kind. Daarvoor werkt de GGD samen met de verloskundigen in de regio en is er regelmatig overleg.

Soms is er in een gezin zorg en/of ondersteuning nodig voordat het kindje geboren wordt. Als daar sprake van is, dan bespreekt de verloskundige dit met de ouders. Als de ouders dat willen, komt de jeugdverpleegkundige van de GGD op huisbezoek. Er kan dan extra ondersteuning worden geboden. Denk hierbij aan een of enkele huisbezoeken door de jeugdverpleegkundige. Zo nodig kan er ook andere hulp worden ingeschakeld. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Meer weten?

Wil je meer weten? Vraag het je verloskundige en/of gynaecoloog of neem contact op met GGD IJsselland via telefoonnummer 088 - 443 07 02 of stuur een mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl.

Deel dit
Mail
Bellen