Schoolmaatschappelijk werk

Ondersteuning op school door het maatschappelijk werk in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Vanuit het schoolmaatschappelijk werk kan er ondersteuning worden geboden aan kinderen, ouders en scholen. De ondersteuning van het schoolmaatschappelijk werk is kortdurend en is erop gericht de ontwikkeling van een kind en/of jongere zo goed mogelijk te ondersteunen op de momenten dat het even niet zo lekker loopt. De hulpverlening is zeer divers en afhankelijk van de vraag of het probleem. Mogelijke hulpvormen zijn; opvoedingsondersteuning, training omgaan met faalangst, vergroten van zelfvertrouwen, deelname aan schooladviesteams.

Het schoolmaatschappelijk werk is vaak de schakel tussen ouders, kinderen, school en andere hulpverlening.

Waar regel je het?

Alle scholen in de gemeente Olst-Wijhe kunnen gebruikmaken van het schoolmaatschappelijk werk. Ouders en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen. Dit kan ook als je wel in Olst-Wijhe woont, maar buiten de gemeente naar school gaat.

Meer weten?

Voor het basisonderwijs kun je contact opnemen met Lisanne Luttenberg via telefoonnummer 0570-547300. Voor het voortgezet onderwijs kun je contact opnemen met Annemiek Oonk via telefoonnummer 0570-547300.

Deel dit
Mail
Bellen