Rots en Water training

Een aantal keren per jaar wordt er in Olst-Wijhe een Rots en Water training aangeboden aan leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs en leerlingen op het voortgezet onderwijs. 

Rots en Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining waarbij er meer wordt bewogen dan gepraat. Het doel van de training is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, ruzies, buitensluiten, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Door de training wordt de weerbaarheid, de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren vergroot. Dit leren de kinderen/jongeren door middel van sportieve spellen en oefeningen. Ook wordt er stilgestaan bij sociale vaardigheden om bijvoorbeeld ook te leren verbaal je grenzen aan te geven, bijvoorbeeld leren ‘nee’ zeggen.

Thema's

Diverse onderwerpen komen tijdens de bijeenkomsten aan de orde. Door te oefenen leren de kinderen/jongeren deze vaardigheden in de praktijk toe te passen. Tijdens de training delen ze ervaringen met elkaar en oefenen ze met de vaardigheden. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteedt aan de volgende thema’s: 

  • Sterk staan, bewust zijn van de eigen lichaamshouding
  • Sociale en verbale vaardigheden
  • Voor jezelf en voor anderen opkomen, bijvoorbeeld bij pesten
  • Ademhaling gebruiken in lastige situaties
  • Concentreren en focussen
  • Jezelf beheersen
  • Grenzen aanvoelen en aangeven
  • Eigen keuzes maken en omgaan met groepsdruk (rots)
  • Met andere samenwerken, samen spelen en samen leven (water)

Ervaring van een deelnemer

Marjolein gunde zoon Teun een weerbaarheids-boost voor hij naar het voortgezet onderwijs zou gaan. Daar zorgde de training Rots & Water voor. En dat is een “aanrader”, vindt Teun zelf. Benieuwd naar hun ervaring? Lees dan hier het artikel 'Zelfverzekerder naar de brugklas dankzij Rots & Water'.

Meer informatie en aanmelden

Deze trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers van de Kern Maatschappelijk Werk en het Jongerenwerk van WijZ welzijn. Voor meer informatie over vragen over de training kan contact worden opgenomen met de Kern via amwolstwijhe@wijz.nu of met WijZ via jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu

 

Deel dit
Mail
Bellen