Jongerenwerk

Jongerenwerk is er voor alle jongeren in de gemeente Olst-Wijhe.

Leeftijdsgenoten ontmoeten, sterker in je schoenen staan, lekker creatief bezig zijn, leuke dingen ondernemen, hulp bij problemen. Het jongerenwerk biedt verschillende activiteiten en diensten aan voor alle jongeren uit de gemeente Olst-Wijhe. De leefwereld van jongeren vormt daarbij het vertrekpunt: jongerenwerkers leggen contact met jongeren op straat, op school en op andere plekken waar jongeren (samen)komen. Zij maken van daaruit verbinding met de samenleving (bijvoorbeeld ouders, buurtbewoners, verenigingen en arbeidsmarkt). Jongerenwerk is er voor alle jongeren, maar heeft een bijzondere taak voor de risicojeugd.

Het jongerenwerk biedt in de gemeente Olst-Wijhe de volgende diensten aan:

Groepswerk

Het jongerenwerk organiseert groepsactiviteiten voor jongeren, zoals Jeugdinlopen en Tienerclub.

Ambulant werk

Tijdens het ambulant werk zoeken de jongerenwerkers individuele en groepen (kwetsbare) jongeren op in omgevingen waarin zij hun (vrije) tijd doorbrengen. Hierbij kan gedacht worden aan de jongerenontmoetingsplek (JOP), maar ook bij school en keten waar jongeren zich bevinden. De jongerenwerkers leggen contact met jongeren, bouwen een relatie op, signaleren problemen en behoeften en proberen jongeren mogelijkheden te bieden. Jongerenwerkers proberen binnen dit proces verbindingen tot stand te brengen tussen jongeren en hun omgeving.

Is er overlast door jongeren? Dan zetten de jongerenwerkers zich in om die problemen aan te pakken. We gaan met de jongeren in gesprek en proberen samen met hen en eventueel met andere partijen, zoals de buurtbewoners, tot een goede oplossing te komen.

Informatie en advies

Jongeren kunnen bij het jongerenwerk terecht voor Informatie en advies. Dit omvat alle onderwerpen die jongeren aangaan en interesseren. Er zijn verschillende manier om jongeren te informeren en advies te geven: informele gesprekjes, folders, sociale media, websites, film- en thema-avonden, peer-counseling en theater. Jongeren kunnen met al hun vragen bij het jongerenwerk terecht; het jongerenwerk gaat samen met de jongere op zoek naar de juiste informatie en het advies dat bij de jongere past en verwijst door naar samenwerkende partners als dit nodig is.

Individuele begeleiding van jongeren

Bij individuele begeleiding vindt er structureel individueel contact plaats tussen de jongere en de jongerenwerker. Samen met de jongere wordt er een doel bepaald en een plan gemaakt dat met stimulering en hulp van de jongerenwerker door de jongere wordt uitgevoerd. De leefwereld en de eigen ontwikkeldoelen van de jongere zijn hierbij het uitgangspunt. Kenmerkend voor individuele begeleiding is dat jongeren zelf bepalen waaraan zij willen werken. Dit betekent dat hun persoonlijke doel het doel van de individuele begeleiding is. Ook bij individuele begeleiding geldt dat er wordt doorverwezen naar of samenwerkingspartners betrokken worden wanneer dit nodig is. Dit kunnen organisaties zijn, maar ook het eigen netwerk van de jongere. De hulpvragen waar jongeren bij ondersteund worden, kunnen zeer divers zijn. Voorbeelden hiervan zijn: financiën, thuissituatie, woonsituatie, opleiding/school, maar ook vragen op het gebied van inzet van talenten van jongeren.

Voorlichting

Op aanvraag biedt het jongerenwerk voorlichtingen en themaworkshops aan op scholen of voor andere (jeugd)organisaties. Voorbeelden van thema’s zijn bijvoorbeeld respect, vooroordelen, social media en sexting.

Meer weten?

Voor meer informatie over ons actuele aanbod kun je terecht op de site Wijz, sociale media of e-mailen naar Jongerenwerk Olst-Wijhe.

Wil je liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met Jessica Stoffer via telefoonnummer 06-58081332. Het kantoor van de jongerenwerkers is te vinden in ’t SPOC aan de Lange Slagen 29 in Wijhe.

Kijk ook eens op onze Facebookpagina of Instagrampagina (Jongerenwerkolstwijhe).

Deel dit
Mail
Bellen