VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen.

Speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers stimuleren de taalontwikkeling van kinderen én werken nauw samen met ouders. De vrijwilliger komt 20 weken lang een keer per week op een vaste middag of avond bij jou thuis om voor te lezen.

Meer weten?

Kijk op de site Bibliotheek Salland voor meer informatie. Aanmeldingen verlopen via het Centrum voor Jeugd en Gezin, de kinderopvang, de basisschool of het Taalpunt.

Deel dit
Mail
Bellen