Je bent hier:  zoeken         

Persoonlijke ondersteuning licht, basis, basis plus en aanvullende diensten

Omschrijving werkwijze

We maken eerst kennis met elkaar en als blijkt dat jij met me wilt samenwerken en ik wil dat ook met jou dan gaan we aan de slag.
Gewoonlijk bezoek ik jou dan bij je thuis. Op de eerste plaats probeer ik een steun voor jou te zijn; een veilig persoon waar je alle mee durft te bespreken. Ik zal goed naar je luisteren en daardoor proberen uit te vinden waar de knelpunten in je leven zijn en je daarmee gaan helpen. Vervolgens help ik jou om actie te ondernemen daar iets aan te doen. Indien nodig neem ik activiteiten over.

Door wie?

Hans Keupink, gecertificeerd iQ Coach, dat wil zeggen gespecialiseerd om volgens PILLARmethode mensen met autisme en/of ad(h)d te begeleiden ook met comorbiditeiten als eetstoornissen, depressie, psychoses, ptss en aan multiproblem gezinnen. Daarnaast jobcoach en ervaringsdeskundige als vader van jongens met autisme.
!3 jaar ervaring in de begeleiding van kinderen en jongeren met een dubbele diagnose.
8 jaar autismecoach
6 jaar psychodynamisch therapeut
sinds januari 2015- ReAttachgever bij Autisme. (zie reattach.nl)

Angelique van Gogh, gecertificeerd iQ Coach, dus gespecialiseerd in het werken volgens de PILLAR methodiek met mensen met autisme, Adhd, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid ook met comorbiditeiten als eetstoornissen, depressie, psychoses, ptss en multiproblem gezinnen. Daarnaast jobcoach en ervaringsdeskundige als moeder van een zoon met autisme. 7 jaar autismecoach

Soort ondersteuning/begeleiding

 • geldproblemen
 • gedragsproblemen
 • gezinsproblemen
 • leerproblemen
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
 • zelfredzaamheid
 • Overig, namelijk: leren omgaan met autisme en/of ad(h)d

Zorgzwaarte

 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Het huishouden en financiën op orde.
Een ondersteunend sociaal netwerk om je heen.
acceptatie van je beperking.
Passende studie, werk of dagbesteding.

Rust en geluk in je leven, waardoor ontwikkeling mogelijk wordt.

Duur

De duur van en de hoeveelheid begeleiding per week hangt af van de mate van je problematiek en of er mantelzorg aanwezig is. Het kan gaan om een kortdurend traject; eventueel een periode van crisis, maar ook om een langdurig traject van jaren.

Locatie


Buisweerdweg 10B
7245 RR Laren Gld
Deze link gaat naar een andere siteGoogle maps

Toelichting locatie

De begeleiding wordt meestal bij de hulpvrager thuis gegeven, tenzij dit als ongewenst wordt ervaren.

Op welke dagen en tijden?

In principe van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 20.00 uur. Het gaat vaak om 1 tot 3 begeleidingsmomenten per week.

Kosten

Op PGB-basis €63 p/u
Via WMO (begeleiding midden en hoog en specialistische begeleiding)
Particulier vergoed €80 p/u excl btw, op basis van een abonnement wordt er een korting toegepast.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: €63 per uur

Eigen bijdrage

ja, vaste eigen bijdrage via het CAK van €17,50 per 4 weken.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • vergoeding uit eigen middelen

Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding kan via een berichtje via email of door te bellen. Wij maken dan een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.

Bijzonderheden

We geven regelmatig lezingen en workshops over verschillende thema's. Houd daarvoor onze website in de gaten.

Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Alleenstaanden, Allochtonen, Gezinnen, Laaggeletterden, Mensen met huisdieren, Mensen met sociale problemen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Verslaafden/ex-verslaafden, Voor familieleden/omgeving, Schoolverlaters, Jongeren met ADHD, Jongeren met allergieën, Jongeren met autisme, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een auditieve beperking, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een licht verstandelijke beperking, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met hoogbegaafdheid, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met overgewicht, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Kinderen met ADHD, Kinderen met autisme, Kinderen met een angststoornis, Kinderen met een eetstoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met hoogbegaafdheid, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Kinderen met overgewicht, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met psychische problemen, Volwassenen met ADHD, Volwassenen met autisme, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een eetstoornis, Volwassenen met een licht verstandelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met hoogbegaafdheid, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met overgewicht, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Specialistische begeleiding aan mensen met autisme en/of ad(h)d volgens de PILLARmethode. We geven zogenaamde levensloop begeleiding. Begeleiding bij alles waar je in je leven problemen bij ondervind vanwege autisme of ad(h)d, dus in alle levensgebieden. Dat kan zijn het begeleiden bij praktische zaken zoals het orde houden van het huis en de financiën zowel als het vinden van geschikte daginvulling c.q. werk. Op het werk kunnen we indien nodig jobcoaching geven. Aan de hand van alledaagse situaties wordt je geleerd om om te gaan met je beperking. Er wordt begeleid bij het opbouwen van een sociaal netwerk om je heen en mantelzorgers worden geïnstrueerd opgevangen en begeleid.

Laatste controle op

Geef uw mening over dit aanbod

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!