Je bent hier:  zoeken         

Hulp dag en nacht bij Pactum voor jongeren ouder dan 18 jaar

Omschrijving

Iedere jongere verdient het om veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Maar soms worstelen jongeren met meerdere vragen. Het contact met hun ouders verloopt bijvoorbeeld niet goed, of ze hebben problemen op het gebied van wonen, scholing, werken, vrije tijd, financiën, gezondheid, relaties, politie of justitie. Ze zijn niet in staat om zelfstandig het tij te keren en hun leven weer op de rit te krijgen. Pactum biedt dan hulp, eventueel aangevuld met verblijf dag en nacht. Hierbij betrekken we ook anderen in het sociale netwerk van de jongere die steun kunnen bieden. We geven jongeren een duwtje in de rug, zodat ze weer meedoen in de samenleving. Voor wie? Pactum biedt hulp dag en nacht aan jongeren van 18 jaar en ouder die problemen hebben op meerdere leefgebieden. Deze jongeren hebben geen stabiele thuissituatie, ze hebben moeite met het aangaan van relaties, problemen met het vinden van werk, zijn (ongewenst) zwanger of voeden alleen een kind op, hebben schulden of komen regelmatig in aanraking met politie en justitie. Ze hebben nog te weinig vaardigheden ontwikkeld om kansen te zien en problemen op te lossen.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Voor de specialistische hulpverlening van Pactum is een verwijzing vanuit het wijkteam, het CJG, de huisarts of het sociaal loket van de gemeente nodig. Hoe deze verwijzing precies verloopt verschilt per gemeente. Actuele informatie over de exacte procedure vindt u op de website van uw gemeente.

Aanmelding en vervolgprocedure

Na aanmelding volgt een orientatiegesprek met een hulpverlener. Samen wordt een plan gemaakt.

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners

Doelgroep-toelichting

Pactum biedt hulp dag en nacht aan jongeren van 18 jaar en ouder die problemen hebben op meerdere leefgebieden. Deze jongeren hebben geen stabiele thuissituatie, ze hebben moeite met het aangaan van relaties, problemen met het vinden van werk, zijn (ongewenst) zwanger of voeden alleen een kind op, hebben schulden of komen regelmatig in aanraking met politie en justitie. Ze hebben nog te weinig vaardigheden ontwikkeld om kansen te zien en problemen op te lossen.

Door wie?

Integraal team van hulpverleners, trajectbegeleider en gedragswetenschapper.

Inhoud begeleiding

Elk traject is een individueel traject op maat; de jongere heeft zelf een zo actief mogelijke rol en inbreng in de begeleiding. Daarbij schakelen we iedereen in die kan helpen: ouders, familie, vrienden, school, de huisarts, de gemeente, de woningstichting, het UWV en andere hulpverleningsinstanties. Heeft de jongere een stabiele woonsituatie nodig, dan heeft Pactum verschillende locaties waar jongeren (tijdelijk) dag en nacht kunnen verblijven. Afhankelijk van de leerdoelen en de persoonlijke situatie van de jongere zoeken we naar de meest passende oplossing. Kamertraining Bij Kamertraining wordt een jongere begeleid in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid. De jongere deelt samen met een of twee andere jongeren een flat en heeft daar een eigen kamer. De begeleiding is op afstand en (in dringende gevallen) 24 uur per dag bereikbaar. Overdag gaan de jongeren naar school, naar hun werk of een andere zinvolle dagbesteding. In de individuele begeleiding ligt het accent op persoonlijke ontwikkeling en verzorging, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Kamertraining van Pactum is in Deventer, Arnhem en Zutphen. Begeleid wonen Bij begeleid wonen wordt een jongere begeleid in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid. De jongere beschikt over eigen woonruimte en is financieel in staat om in z’n eigen levensonderhoud te voorzien. Overdag gaat de jongere naar school, werk of een andere zinvolle dagbesteding. De begeleiding is op afstand en (in dringende gevallen) 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. In de individuele begeleiding ligt het accent op persoonlijke ontwikkeling, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Ouder Kind Voorziening De Ouder Kind Voorziening van Pactum is er voor jongeren /adolescenten met kinderen tot 12 jaar. Vaak zijn dit jonge, alleenstaande moeders. Zij huren een appartement bij Pactum en wonen hier zelfstandig met begeleiding. De individuele begeleiding is erop gericht dat de jongeren /adolescenten weer grip krijgen op hun leven en de opvoeding van het kind of de kinderen. De hulpverlener voert gesprekken, helpt bij het vinden van een zinvolle dagbesteding in de vorm van werk of school en bij het vinden van passende kinderopvang. Zo ontstaat er rust en stabiliteit en kan het zelfvertrouwen van de ouder groeien. De Ouder Kind Voorziening van Pactum is in Deventer. Wat is het resultaat? De hulp van Pactum is erop gericht om de patronen te doorbreken waarin de jongere is vastgelopen. De jongere voelt zich gesteund, krijgt meer zelfvertrouwen, ontwikkelt nieuwe (opvoedings)vaardigheden, gaat naar school, heeft werk of een zinvolle dagbesteding en leert om zelfstandig een huishouden te runnen. De jongere bouwt een sociaal netwerk op en weet bij wie hij of zij terecht kan voor hulp of ondersteuning. Hoe lang duurt het? De hulp dag en nacht duurt gemiddeld één jaar. De hulp stopt als de jongere zelfstandig een huishouden kan runnen en – in het geval van jonge moeders – de opvoeding van haar kind zelfstandig aan kan. Heeft de jongere eigen woonruimte, dan biedt Pactum indien nodig tijdelijk minder intensieve begeleiding bij het zelfstandig wonen.

Kosten begeleiding

Gemeenten bekostigen de jeugdhulp. Soms geldt er een eigen bijdrage van ouders voor de jeugdhulp. Als een kind tijdelijk niet thuis maar elders wordt begeleid, betalen ouders een ouderbijdrage. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) int deze bijdrage. Ook kan het zijn dat de jongere zijn eigen woonruimte moet bekostigen.

Laatste controle op

Geef uw mening over dit aanbod

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!