Je bent hier:  zoeken         

Specialistische GGZ

Omschrijving

Een behandeltraject van Yes We Can Clinics omvat:

-          10 weken klinisch behandelprogramma. De jongere volgt een intensief, intern behandelprogramma in de jeugdkliniek. Naast de vele groeps- en individuele sessies, verleggen de jongeren tijdens het programma hun eigen grenzen door middel van dagelijkse intensieve sport- en outdooractiviteiten.

-          Verplicht ouderprogramma van 6 dagdelen. Gedurende het traject dat de jongere in de kliniek zit, nemen ouders om de week deel aan een oudersessie. Ouders/opvoeders leren naar hun eigen rol als ouder te kijken en te bepalen welke rol ze willen uitvoeren. Daarnaast vindt halverwege het traject de verbindingsdag plaats, waarbij ouders voor 1 dag naar de kliniek op bezoek gaan voor een intensieve groepssessie met hun zoon- of dochter.

-          Nazorg. Eenmaal terug thuis zal de jongere gedurende minimaal 10 weken wekelijks deelnemen aan een groepssessie in een van onze nazorglocaties. Hier leren de jongeren om de vaardigheden, die zij in de kliniek hebben opgedaan, te integreren in hun dagelijks leven.

-          Yes We Do. Wanneer de jongere nog geen zinvolle dagbesteding heeft, kan hij of zij gedurende 3 maanden 2 dagen per week deelnemen aan het nazorg plus programma van Yes We Do. Hier worden jongeren gestimuleerd en geactiveerd tot het creëren van een vaste dagstructuur door middel van scholing of werk.

-          Nazorg ouders. Wekelijks vindt er een inloop avond plaats voor ouders op onze nazorglocaties, waar zij onbeperkt welkom blijven om ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te vinden.

-          Voorlichting school. Wanneer de jongere nog naar school gaat is het mogelijk dat er een voorlichting over gedragsproblemen/verslaving door onze partner Be Aware plaats vindt in de klas. Deze interactieve, anonieme voorlichting kan zowel aan klasgenoten, als aan docenten en de ouders van klasgenoten gegeven worden. Ook kan de jongere na zijn of haar behandeling in de kliniek begeleiding ontvangen van Be Aware bij de eerste terugkeerdag naar school.

-          Yes We Too. Gedurende de behandeling van de jongere die in de kliniek verblijft, zijn de broer(s) en zus(sen) welkom om deel te nemen aan een broers/zussendag van Yes We Too. Deze dag wordt eens in de 10 weken georganiseerd. Op deze dag wordt er meer informatie over de behandeling in de kliniek gegeven en is er ook aandacht en ruimte voor de broers/zussen om zich uit te spreken over hoe het voor hen is dat zijn of haar broer of zus in de kliniek verblijft.

Soort ggz-zorg

gespecialiseerde ggz

Aandoeningen

 • ADHD
 • angststoornissen
 • autisme spectrum stoornissen
 • dwangstoornissen
 • eetstoornissen
 • PDD-NOS
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • stemmingsstoornissen
 • verslaving
 • zelfmoordgedachten

Problemen

 • acceptatie
 • angststoornissen
 • assertiviteit
 • burn-out
 • depressies
 • eenzaamheid
 • pesten
 • relatieproblemen
 • rouw
 • schuldgevoelens
 • slaapproblemen
 • stress
 • trauma's
 • zelfvertrouwen

Zorg(protocol) onderdelen

 • diagnostisch onderzoek
 • behandeling

Behandelmethoden

Het programma wordt vormgegeven door een multidisciplinair samengesteld behandelteam dat bestaat uit (GZ) psychologen, orthopedagogen, sociaal psychiatrisch hulpverleners, maatschappelijk werkers, coaches/groeps- werkers, counselors (ervaringsdeskundigen), verpleegkundigen, een arts en psychiaters. Binnen een groepsdynamische setting wordt gewerkt met methoden waaronder motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie, het competentiemodel en de Tien Acties. Door het aanleren van gezond coping gedrag en het doorwerken van emotionele thema’s kunnen jongeren hun eigenwaarde terug krijgen en weer positieve keuzes maken voor de toekomst.


Inclusie criteria
Omdat we werken met de dynamiek van de groep is aanwezigheid van groepsgeschiktheid en voldoende motivatie nodig, plus zelfreflectief vermogen en voldoende begrip.

Exclusie criteria
Exclusie criteria hebben te maken met:
•(klassiek) autisme
•(onbehandelde psychose
•afhankelijkheid van heroïne
•dissociatieve stoornis
•PTSS met te intrusieve herbelevingen
•acute suïcidaliteit
•ernstige hechtingsstoornis
•forse lichamelijke handicap
•eetstoornis met gevaarlijke BMI
•wie geen Nederlands spreekt, is moeilijk inpasbaar.

Aantal personen?

 • Groepstherapie
 • Individuele therapie

Specialisaties?

Jongeren met ernstige gedragsstoornissen
Jongeren met verslavingsproblematiek
Gezinstherapeutische benadering
Expertisecentrum Jeugd GGZ

Registraties en keurmerken

 • AGB
 • BIG
 • GGZ Nederland
 • HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
 • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
 • NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
 • VEN (Vereniging EMDR Nederland)

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een eetstoornis, Volwassenen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een angststoornis, Verslaafden/ex-verslaafden, Ouders/opvoeders, Mensen met sociale problemen, Gezinnen

Doelgroep-toelichting

Yes We Can Clinics (YWCC) is een gespecialiseerde GGZ-instelling voor behandeling van jongeren tussen de 13 en 21 jaar met complexe gedragsstoornissen, verslavingen en/of gedragsproblemen.

YWCC biedt behandeling aan jongeren, die zodanig zijn vastgelopen dat na allerlei pogingen van ouders en hulpverleners (ambulant en/of klinisch) niets meer lijkt te werken. Jongeren waar mogelijk een  uithuisplaatsing of onder toezichtstelling dreigt. Jongeren waarbij de behandeling in de eigen omgeving geen kans van slagen meer heeft, omdat de omgeving (bijvoorbeeld vrienden, dealers, loverboys, de thuissituatie) het gedrag van de jongeren mee in stand houd. In de thuissituatie is het nodig dat de dynamiek in het gezin tot rust komt en door een kortdurende systeemgerichte interventie van jongere en ouders, weer opnieuw verbinding kan worden gemaakt.

Het probleemgedrag van de jongere neemt steeds grotere vormen aan en presenteert zich op verschillende levensgebieden. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld somberheid en suïcidaliteit, agressiviteit, mishandeling en traumatisering, hechtingsproblematiek, eetstoornissen, automutilatie, criminaliteit, verzuim van schoolverplichtingen, isoleren en terugtrekken, geen werk kunnen behouden, loverboy en prostitutie problemen, seksueel en fysiek misbruik, verslaving aan middelen zoals drugs, alcohol, gokken, gamen etc. De jongere en het gezin zitten vast in een negatieve spiraal. Juist bij deze jongeren en ouders biedt YWCC handvaten om uit de negatieve spiraal te komen, het leven weer op de rit te krijgen en op eigen kracht te werken aan een nieuwe toekomst.

Waar kan de behandeling plaatsvinden?

 • In de praktijk
 • Op locatie

Op welke dagen en tijden?

Yes We Can Clinics is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Voor ouders en/of verzorgers van jongeren die in de kliniek verblijven, is een noodnummer beschikbaar dat wordt verstrekt zodra de jongere naar de kliniek vertrekt.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Gecertificeerde Instelling (GI)

Aanvragen en vervolgprocedure

Na aanmelding via het aanmeldformulier wordt de jongere uitgenodigd voor een intakegesprek, samen met zijn of haar ouders/verzorgers. Ook de hulpverlener/verwijzer is welkom om aan te sluiten bij een intake- of eindgesprek. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of het programma van Yes We Can Clinics voldoende aansluit bij de huidige problematiek van de jongere. Het uitgebreide aanmeldformulier vindt u op de website.

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics en de intakeprocedure? Neem dan contact met ons op via tel. 040-2110311 of stuur een e-mail via ons contactformulier (www.yeswecanclinics.nl/contact/).

Kosten

Conform tarieven NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en op basis van afspraken met gemeenten en verzekeraars.

Eigen bijdrage

Belangrijk bij aanmelding van een jongere die jonger dan 18 jaar is:

Vanuit Yes We Can Clinics wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor intake en/of behandeling. In principe worden de kosten volledig door uw gemeente vergoed. Het is mogelijk dat uw gemeente een eigen (ouder)bijdrage van u vraagt. Dit is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Wij raden u aan hierover informatie in te winnen bij uw gemeente.

Belangrijk bij aanmelding van een jongere die 18 jaar of ouder is:

Vanuit Yes We Can Clinics wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor intake en behandeling. In principe worden de kosten volledig door uw zorgverzekering vergoed. Uw zorgverzekering mag echter na intake en/of behandeling bij YWCC de kosten van uw eigen risico bij u in rekening brengen.

Wanneer (deels) vergoed?

Bij contracten met de gemeenten en verzekeraars wordt de behandeling vergoed.

Contracten met zorgverzekeraars

 • ASR: De Amersfoortse
 • ASR: Ditzo
 • Achmea: Avéro Achmea
 • Achmea: De Friesland Zorgverzekeraar
 • Achmea: FBTO
 • Achmea: Aon
 • Achmea: Interpolis
 • Achmea: OZF Achmea
 • Achmea: Pro Life
 • Achmea: Ziezo
 • Achmea: Zilveren Kruis Achmea
 • CZ: CZ
 • CZ: Just
 • CZ: Nationale Nederlanden
 • CZ: OHRA
 • Menzis: Anderzorg
 • Menzis: Hema
 • Menzis: Menzis
 • Menzis: PMA
 • VGZ: Aevitae
 • VGZ: Bewuzt
 • VGZ: IZA
 • VGZ: IZZ Zorgverzekeraar
 • VGZ: Univé
 • VGZ: VGZ
 • VGZ: ZEKUR
 • VGZ: Zorgverzekeraar UMC
 • Zorg en Zekerheid: AZVZ

Bijzonderheden

Meer weten over Yes We Can Clinics en onze behandeling? Kijk dan op www.yeswecanclinics.nl of bel naar 040 -2110311.

Laatste controle op

Geef uw mening over dit aanbod

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!