Je bent hier:  zoeken         

Ambulante ondersteuning

Omschrijving

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Bijvoorbeeld problemen voor of bij de geboorte, ziektes en/of ingrijpende gezinsomstandigheden kunnen een gezonde ontwikkeling in de weg zitten. Medewerkers van Trias kunnen de problemen in kaart brengen en samen met u onderzoeken wat nodig is om de situatie positief bij te sturen.

Registraties en keurmerken

Geen

Triple P niveau

  • Niveau 1: Preventie en toeleidingsmodel
  • Niveau 2: Informatie en lezingen
  • Niveau 3: Basiszorg en Workshop
  • Niveau 4: Standaard en groep
  • Niveau 5: Uitgebreid

Specialisaties

Vragen waarbij hulp/begeleiding nodig is bij opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren tot 27 jaar, zowel in gezins-/thuissituatie en/of de directe leefomgeving van het gezin, de familie, de school en de buurt. De medewerkers van Trias Jeugdhulp werken dan ook intensief samen met andere professionals/organisaties.

Doelgroepen

Peuters, Kleuters, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Baby's

Doelgroep-toelichting

Ambulante ondersteuning thuis We bieden ondersteuning in de context van de cliënt, thuis en in zijn directe omgeving. De ondersteuning is laagdrempelig, op maat en gemakkelijk bereikbaar voor kind/jongere, zijn gezin en generalisten in het voorveld. De ondersteuning op maat varieert van opvoedadvies tot een intensief ondersteuningstraject in het gezin en de omgeving. Afhankelijk van de hulpvraag, zijn verschillende methodieken mogelijk. Zorg, opvang en onderwijs We coachen en ondersteunen op de plek waar de zorgvraag ligt. Dit kan de professional (generalist) in het voorveld zijn, maar ook de professional op een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, het onderwijs, consultatiebureaus en overige betrokken zorgpartners. Samen met onze partners zoeken we uit wat wel en niet werkt en versterken we de kracht van betrokken professionals. Hiermee bieden we in een vroegtijdig stadium expertise om te voorkomen dat zwaardere ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving nodig is. We beschikken over PBS-specialisten. Positive Behaviour Support (PBS) is een schoolbrede aanpak afkomstig uit de Verenigde Staten die er op gericht is in de schoolgemeenschap systemen te ontwikkelen met als doel een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat te realiseren.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Ook jeugdbescherming kan verwijzen naar Trias, via: spoedhulp@trias-groep.nl

Aanvragen en vervolgprocedure

Aanmelding loopt via de gemeente, via: aanmeldpunt@trias-groep.nl Ook kan een (huis)arts of jeugdbescherming verwijzen naar Trias, via: spoedhulp@trias-groep.nl Adresgegevens Trias: Hoofdlocatie: Emmawijk 11 8011 CM Zwolle tel: (038) 456 46 00 Zie voor meer informatie onze website: www.trias-groep.nl Locatie Ivoor Raalte: Raarhoeksweg 34b 8102 SZ Raalte tel: (038) 456 46 00 e-mail: kikker@trias-groep.nl en kei@trias-groep.nl

Waar kan de behandeling plaatsvinden?

  • Bij de cliënt thuis
  • In de praktijk

Toelichting

Een en ander nader te bepalen, afhankelijk van de hulpvraag.

Kosten

Zie de informatie op www.trias-groep.nl

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

Zie de informatie op www.trias-groep.nl

Wanneer (deels) vergoed?

Zie de informatie op www.trias-groep.nl

Laatste controle op

Geef uw mening over dit aanbod

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!