Je bent hier:  zoeken         

Gezinscoaching

Omschrijving werkwijze

Gezinscoaching vindt doorgaans plaats in de thuissituatie. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt er een plan opgesteld. De coaching kan worden vormgegeven in wekelijkse gesprekken, maar praktisch aan het werk kan ook tot het plan behoren. Tussentijdse evaluaties zijn onderdeel van de aanpak.

Opstellen en coordinatie van het ondersteuningsplan kan een belangrijk onderdeel uitmaken in de begeleiding. Indien nodig kan hier ook regie op een gestructureerd huishouden aan toegevoegd worden om de basis in het gezin stabiel te maken. 

Door wie?

De organisatie wordt geleid door een (NVO) orthopedagoog. De uitvoering in de praktijk wordt verzorgd door een team van professionals met diverse kwalificaties. Er zijn o.a. pedagogen en sociaal pedagogisch hulpverleners verbonden aan Logeerhuis Salland. Afhankelijk van uw hulpvraag, zullen wij een geschikte professional inzetten.

Zorgzwaarte

  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Wij werken toe naar een toenemende onafhankelijkheid van de zorgprofessional. Wij werken toe naar toenemende zelfstandigheid van u een uw gezin. Wij zijn geen eindstation, maar bieden u als tussenstation een tijdelijke steun in de rug.

Duur

De duur van de gezinscoaching is afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte van het gezin. Wij leveren maatwerk, dus wordt de coaching zolang als nodig is geboden.

Toelichting locatie

De ondersteuning vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie. Indien noodzakelijk kan de coaching ook op de locatie (Wijhe) van de organisatie plaatsvinden.

Op welke dagen en tijden?

Logeerhuis Salland beweegt flexibel met u mee en geeft op (bijna) elk gewenst moment coaching. Van maandag t/m zaterdag bieden wij de mogelijkheid voor coaching (ook buiten kantoortijden).

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
  • Particulier indien gewenst. Duidelijke zorgvraag dient wel aanwezig te zijn.

Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt contact opnemen nemen via info@logeerhuissalland.nl of bel met Lilian Nijland (06-1238489). De hulpvraag wordt kort en globaal besproken. Indien Logeerhuis Salland veronderstelt u verder te kunnen helpen, wordt een intakegesprek gepland. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag nader besproken en worden er nadere afspraken gemaakt.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de hulpvraag en de intensiteit van de begeleiding.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: 20-75 euro per uur

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uitspraken CAK

Doelgroepen

Peuters, Kleuters, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Baby's, Kinderen met psychische problemen, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Kinderen met leerproblemen, Kinderen met hoogbegaafdheid, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een visuele beperking, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een meervoudige beperking, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een leerstoornis, Kinderen met een chronische ziekte, Kinderen met een auditieve beperking, Kinderen met een angststoornis, Kinderen met allergieën, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met hoogbegaafdheid, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een visuele beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een auditieve beperking, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met allergieën, Voor familieleden/omgeving, Tienermoeders - en vaders, Pleegouders, Pleegkinderen, Ouders/opvoeders, Ouders van kinderen met een beperking, Niet-digivaardigen, Mensen met sociale problemen, Mensen met huisdieren, Mantelzorgers, Laaggeletterden, Gezinnen, Anderstaligen, aanspreekbaar in NL, Alleenstaande ouders

Organisatie

OrganisatieLogeerhuis Salland

Contactpersoon

Lilian Nijland , Orthopedagoog
Afdeling Logeerhuis Salland
Hamelweg 8b
8131 RV Wijhe

tel 06 12384829 Lilian Nijland
info@logeerhuissalland.nl
@(2) lilian@logeerhuissalland.nl

Links

Laatste controle op

Geef uw mening over dit aanbod

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!