Je bent hier:  zoeken         

diagnostiek en behandeling

Omschrijving

De behandeling bestaat uit een op de autismespectrumstoornis en de individuele zorgvraag van de jeugdige en zijn omgeving afgestemde behandeling. Met behulp van handelingsdiagnostiek worden de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van de jeugdige en het systeem in kaart gebracht. Het doel van de behandeling is : het verminderen van de symptomen van autisme Bevorderen van de ontwikkeling Behandelen van bijkomende psychiatrische problemen Aanleren en ontwikkelen van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren De directe omgeving van de jeugdige (ouders, gezin, partner, school, wonen, werk) worden betrokken om zo de integratie in de maatschappij zo optimaal mogelijk te maken. De handelingsdiagnostiek dient als middel om de omgeving te informeren en te instrueren. Klinische opname wordt ingezet wanneer het niet mogelijk is om in de thuissituatie de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. De einddoelen worden geformuleerd vanuit de jeugdige, vanuit de ouders en vanuit de behandelaar/behandelteam

Soort ggz-zorg

gespecialiseerde ggz

Aandoeningen

autisme spectrum stoornissen

Problemen

 • acceptatie
 • angststoornissen
 • assertiviteit
 • burn-out
 • depressies
 • eenzaamheid
 • pesten
 • relatieproblemen
 • rouw
 • schuldgevoelens
 • slaapproblemen
 • stress
 • trauma's
 • zelfvertrouwen

Zorg(protocol) onderdelen

 • diagnostisch onderzoek
 • behandeling

Behandelmethoden

Er is sprake van een gedifferentieerd behandel- en zorgaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het aanbod wordt vorm gegeven in verschillende afdelingen elk met een specifieke doelgroep. De behandeling van jeugdigen geschiedt in een systemische context, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld het gezin/familie, school en/of andere voor de jeugdige belangrijke personen bij de behandeling worden betrokken. Deze aanpak is gekozen mede met het oog van de generalisatie van het geleerde in de dagelijkse praktijk en het dagelijkse systeem. De behandeling is poliklinische, deeltijd of klinisch. Tevens kan intensieve thuisbegeleiding geboden worden als onderdeel van de behandeling. Er wordt een geïntegreerd behandelprogramma geboden op de volgende gebieden: - Psychopathologie, somatiek -persoonlijkheidsontwikkeling, zowel sociaal-emotioneel als cognitief -lichamelijke ontwikkeling -het gezinssysteem -het praktisch functioneren in de school-,werk- en woonomgeving

Aantal personen?

 • Groepstherapie: de groepsgrootte hangt af van de ernst van de problematiek, de hulpvraag en de vorm van behandeling.
 • Individuele therapie
 • Paren

Specialisaties?

-Handelingsdiagnostiek bij ernstig autisme en co morbiditeit -Werken vanuit visie op levensloop -Integrale behandeling op alle levensgebieden -specialistische kennis van autisme en co morbiditeit

Registraties en keurmerken

 • AGB
 • BIG
 • GGZ Nederland

Waar kan de behandeling plaatsvinden?

 • Bij de cliënt thuis
 • Op locatie: het Dr. Leo Kannerhuis heeft diverse locaties. zie voor meer informatie www.leokannerhuis.nl

Op welke dagen en tijden?

Dagelijks op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur kunt u terecht voor informatie. De poliklinische afspraken zijn veelal op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. De klinische behandeling is 24 uur per dag, kinderen gaan veelal in het weekend naar huis Deeltijdbehandeling is op meerdere dagen per week tussen 9.00-17.00 uur. Bij klinische en deeltijdbehandeling is er in principe een combinatie met onderwijs.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Jeugdwet
 • Zorgverzekeraar

Aanvragen en vervolgprocedure

Op de website van het Leo Kannerhuis staat de aanmeldprocedure beschreven. Aanmelden gebeurt door het invullen van het AANMELDFORMULIER, dat u kunt downloaden van de website

Kosten

De kosten voor behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vallen onder de jeugdwet. Het Dr. Leo Kannerhuis is als specialistische GGZ-autisme hiervoor landelijk gecontracteerd.

Eigen bijdrage

De discussie met betrekking tot de eigen ouderbijdrage bij klinische opname loopt nog. Voor de behandeling wordt verder geen eigen bijdrage geint.

Wanneer (deels) vergoed?

Behandeling wordt volledig vergoed.

Contracten met zorgverzekeraars

 • ASR: De Amersfoortse
 • Menzis: Anderzorg
 • Achmea: Avéro Achmea
 • Zorg en Zekerheid: AZVZ
 • CZ: CZ
 • Achmea: De Friesland Zorgverzekeraar
 • DSW: DSW
 • Achmea: FBTO
 • Menzis: Hema
 • Achmea: Interpolis
 • VGZ: IZA
 • VGZ: IZZ Zorgverzekeraar
 • Menzis: Menzis
 • CZ: OHRA
 • ONVZ: ONVZ
 • Achmea: OZF Achmea
 • Menzis: PMA
 • ONVZ: PNOzorg
 • Achmea: Pro Life
 • ENO: Salland
 • DSW: Stad Holland
 • VGZ: Zorgverzekeraar UMC
 • VGZ: Univé
 • VGZ: VGZ
 • ONVZ: VvAA
 • VGZ: ZEKUR
 • Achmea: Zilveren Kruis Achmea

Laatste controle op

Geef uw mening over dit aanbod

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!