Je bent hier:  zoeken         

iQ Coaches

//www.lokaalloket.nl/invis2/bestanden/aanbieders/fotos/iqcoachesnoordenoostgelderlandentwente1.jpg

Heb je (een vorm van) autisme of heb je ADHD? Of ben je partner of ouder van iemand met deze diagnoses?
Loop je hierdoor tegen problemen of obstakels aan en wil je deze graag oppakken en verder kunnen met je leven?
Heb je recent de diagnose gekregen en wil je nu graag onderzoeken hoe dit bij jou uitwerkt en wat dit voor jou in jouw leven betekent?
Wil je niet alleen onderzoeken wat de beperkingen zijn, maar juist ook op zoek naar wat het leven jou te bieden heeft?
Dan kunnen we zeker iets voor jou betekenen.

Het Levenscoaching Programma van iQ Coaches is een beleidingsprogramma voor mensen met autisme (syndroom van Asperger, PDD NOS) of ADHD / ADD die op meerdere levensgebieden hulp of begeleiding nodig hebben. Als ander woord voor levensbrede begeleiding wordt ook wel levensloopbegeleiding gebruikt. iQ Coaches biedt hierbij een intensief en lichter begeleidingsprogramma aan.

Mensen met een diagnoses zoals autisme of ADHD lopen vaak op meerdere gebieden binnen hun leven tegen problemen aan. Enkele algemene voorbeelden:
Er kan sprake zijn van misverstanden, ruzie, conflict of overbelasting. Dat kan thuis zijn, op het werk, op de opleiding of stageplaats. Er lopen meer zaken mis dan leuk is. Soms leidt dit tot crisis, agressie, ontslag.

Iemand heeft moeite met plannen van taken en activiteiten, met geld of administratie. Of met plannen van een studie of huiswerk.
Dan wel moeite met het omgaan met andere mensen, met anderen begrijpen of zelf begrepen worden.
Het kan ook zijn dat iemand wel merkt en ziet dat hem (haar) niet alles lukt, maar geen idee heeft waar dat door komt. En al helemaal niet hoe dit aan te pakken en hoe het wel goed te doen. Regelmatig raken mensen hierdoor de grip en het overzicht kwijt. Zowel de cliënt als de omgeving (vaak ouders) zijn of raken uitgeput.

De problemen stapelen zich op.
Vaak zijn overgangsfasen zoals zelfstandig gaan wonen, een opleiding beginnen of juist afronden, verandering van baan, huis enzovoort momenten waar het mis loopt of de spanningen hoog oplopen.

Leven met autisme of ADHD is vaak niet makkelijk. Toch heeft men veelal dezelfde behoefte en ambitie als iedereen. Behalve onvermogen door autisme of ADHD hebben mensen bovendien ook hun talenten, vaardigheden en competenties.

Kort gesteld willen mensen met autisme en ADHD:

  • zoveel mogelijk zelfstandig het eigen leven leiden
  • zo optimaal deelnemen aan en van betekenis zijn voor anderen en de samenleving.
  • doen en realiseren wat men kan, wil en kan leren (groeien, zich ontwikkelen, uit het leven halen wat mogelijk is).

Dilemma bij deze behoeftes en ambities is dat men dit veelal niet alleen kan realiseren. Er is begeleiding of coaching nodig om vorm en inhoud aan het eigen leven te geven.
Accpeteren dat men niet zonder begeleiding kan is vaak niet makkelijk. Soms is er begeleiding op meerdere levensgebieden nodig. Soms voor lange tijd, soms levenslang.
Om mensen met autisme en ADHD op hun weg door het leven te helpen, biedt iQ Coaches levensbrede begeleiding.

Dit is begeleiding op alle levensgebieden waar iemand tegen problemen aanloopt.
Levenbreed betekent ook:
Dat de omgeving, bijvoorbeeld de ouders bij de begeleiding betrokken worden.
Dat er aandacht is voor de belangrijke veranderingen binnen het leven, zoals de overgang van puberteit naar adolescentie of naar een andere opleiding of baan.
Dat door één coach, samen met de client en andere betrokkenen (ouders), alle probleemgebieden opgepakt worden.

De begeleiding wordt individueel bepaald.
Bij de ene persoon kan het betekenen dat we bepaalde zaken (voor kortere of langere termijn) overnemen, zodat de cliënt (of ouders) hiervan ontlast wordt, de druk minder wordt en hij of zij zijn of haar energie en tijd op de belangrijkste zaken kan richten.
Bij een ander gaan we meteen aan de slag met het vizier op de toekomst gericht. Al doende komen problemen boven en pakken we deze op. Hierdoor kunnen we aan de hand van concrete en actuele situaties aan vaardigheden en competenties werken, om zo de gewenste doelen te behalen.

In het algemeen geldt dat door deze benadering er overzicht en rust wordt gecreëerd, stress, crisis en agressie verminderen en dat er ruimte ontstaat voor groei en ontwikkeling.

Binnen de Levenscoaching bieden en geven wij Levensbrede Begeleiding. Uitgesplitst naar losse onderdelen, producten of activiteiten kan men aan de volgende denken

Hulpverleningsgesprekken

We bedoelen hiermee gesprekken over de dagelijkse gang van zaken. Denk daarbij aan onderwerpen als hoe gaat het je, waar loop je tegen aan, waar kwam je alleen niet uit. Hoe pak je iets aan, hoe plan je je dag of activiteit.

Training en oefening van praktische en sociale vaardigheden

Deze is heel praktisch en sluit meestal aan bij wat je tegengekomen bent in de afgelopen periode. We geven je tips en handvatten waar dat kan of kijken hoe en of je een andere keer het anders zou kunnen doen, indien je niet tevreden was met het resultaaat. Het is dus geen sociale vaardigheidstraining waabij je specifieke vaardigheden leert in het kader van een behandeling, maar veel meer gericht op daadwerkelijke toepassing in het dagelijks leven.

Gezinsondersteunende gesprekken

Het gaat hier om hulp in de vorm van tips en advies, zodat de omgeving (gezin) het volhoudt en gesteund wordt.

Verwerkingsgesprekken

over hoe om te gaan met een handicap, acceptatie en inzicht Veel clienten zijn eerst in behandeling waar ze door middel van uitleg over autisme (psycho-educatie) inzicht krijgen in wat autisme voor hen betekent. Bij iQ Coaches is net als bij de sociale vaardigheden de psycho-educatie meer gericht op toepassing in de praktijk van alledag.

Crisismanagement

Als spanningen, agressie en problemen zich opstapelen. Er is sprake van crisis als op meerdere levensgebieden men er alleen niet uitkomt en men steeds dieper in de problemen komt. Denk dan aan dat er problemen op het werk zijn en thuis zijn. Er misschien ook ruzies zijn, financiele problemen en het huishouden een chaos is Door intensieve begeleiding worden de problemen opgepakt.

Leren omgaan met post, administratie en geld

Als men hier tegen aanloopt, kan begeleiding helpen dit op orde te brengen en te houden.

Stucturerende gesprekken

Over hoe activiteiten aan te pakken en ten behoeve van de indeling van dagelijkse en wekelijkse activiteiten.

Jobcoaching

Dat is: begeleiding tijdens en op het werk. Wij zijn een door de UWV erkende jobcoach organisatie. Meer over jobcoaching

Stage en studiebegeleiding

Dit is geen huiswerkbegeleiding. Het betreft vooral hulp bij structuur en indeling.

Oriëntatie ten behoeve van studie en werk

Bij het maken van belangrijke keuzes is het belangrijk dat iemand met je meekijkt die je goed kent. We kunnen je daarom helpen hierbij. Voordeel is dat we door onze coaches door hun ervaring als jobcoach ook weten wat werk en functies van iemand vragen.
Voor reintegratie, ofwel het daadwerkelijk zoeken en vinden van werk kunnen we je helpen, omdat we contact hebben met enkele reintegratiebedrijven.

Bemiddeling en/of ondersteuning bij contacten en regelzaken met instanties

Het is belangrijk je goed voor te bereiden op zulke gesprekken. Wij helpen je. 

Bemiddeling en/of samenwerking met andere zorg-/hulpverleners

Door overleg en samenwerking met andere hulpverleners zorgen we dat jij het beste geholpen wordt. Hierdoor is er iemand die jou helpt het ovwrzicht te bewaren.

Samen opbouwen en onderhouden van een ondersteunend netwerk rond de cliënt

Soms zijn er meer mensen om je heen die je helpen op verschillende gebieden en verschillende momenten. Het kan handig zijn als er iemand is die daar samen met jou zicht op heeft. Dit maakt het voor jou makkelijker en geeft je rust. Wij helpen je hierbij.

Kenmerken

Pedagoog
pedagogen (TZW #2366)

Soort coach
autismecoaches (TZW #56035)

Contact

iQ Coaches
Buisweerdweg 10-B
7245 RR Laren Gld

tel 06 34834445
tel2 06 21867245
hkeupink@iqcoaches.nl

Links


Laatste controle op 2 oktober 2019

Geef uw mening over deze informatie

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of zoekt u hulp? Neem contact op met uw gemeente.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!