Zelfverzekerder naar de brugklas dankzij Rots & Water Marjolein gunde zoon Teun een weerbaarheids-boost voor hij naar het voortgezet onderwijs zou gaan. Daar zorgde de training Rots & Water voor. En dat is een “aanrader”, vindt Teun zelf. <p>Teun zit in de eerste van de Capellenborg en komt net thuis uit het KookLab, &eacute;&eacute;n van de talentstromen van de school voor voortgezet onderwijs in Wijhe. Hij heeft het er prima naar zijn zin. &ldquo;De school is klein en dat vind ik fijn.&rdquo;</p> <p>Op zijn basisschooltijd kijkt Teun met minder plezier terug. Hij was de jongste in een klas met relatief veel oudere kinderen. Hierdoor was het verschil in het sociale doen en laten groot. Kinderergotherapie deed veel goeds voor Teun en daarnaast gunde moeder Marjolein het hem om weerbaarder te worden.</p> <h2>Zelfverzekerder</h2> <p>&ldquo;Ik wil mijn kinderen alles meegeven wat ze helpt om goed in het leven te staan. De training Rots &amp; Water leek mij een laagdrempelige manier om Teun zelfverzekerder naar de middelbare school te laten gaan.&rdquo; Dat pakte goed uit, want terugkijkend vindt Teun de training &ldquo;een aanrader&rdquo;.</p> <p>Rots &amp; Water is een weerbaarheidstraining waarbij kinderen meer bewegen dan praten. De oefeningen en spellen draaien om het vergroten van weerbaarheid, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo ontdekken kinderen bijvoorbeeld hoe zij goed samenwerken en hoe je om kunt gaan met groepsdruk.</p> <h2>Wanneer Rots, wanneer Water?</h2> <p>&ldquo;Kies je voor Rots, dan sta je stevig&rdquo;, legt Teun vakkundig uit. &ldquo;Dan kun je tegen een stootje en duwt niemand je omver. Maar soms is het slim om een beetje mee te bewegen en bijvoorbeeld niet meteen te reageren op iets, dan kies je meer voor Water.&rdquo;</p> <p>De trainingsbijeenkomsten in De Hooiberg in Olst waren &ldquo;best leuk&rdquo;, vindt Teun. Hij ging er met een vriend naartoe en leerde er ook nieuwe kinderen kennen. Sommige dingen wist of kon hij al wel, maar toch heeft hij zeker iets gehad aan de training. &ldquo;Ik weet beter wanneer ik rotsig wil zijn en in welke situaties ik denk: laat maar gaan. Ik denk dat ik beter nee kan zeggen.&rdquo; Ook moeder Marjolein merkt dat Teun vaker voor zichzelf kiest. &ldquo;Doet hij hartstikke goed.&rdquo;</p> <p>Meer weten over ondersteuningsmogelijkheden in Olst-Wijhe? Kijk op ondersteuning.olst-wijhe.nl of voor vragen en trainingen over opvoeden en opgroeien op cjg.olst-wijhe.nl.</p> <p>Lees ook het artikel: <a title="ga naar artikel samen sterk voor de jeugd in Olst-Wijhe" href="https://cjg.olst-wijhe.nl/nieuws/2021/10/11/samen-sterk-voor-de-jeugd-in-olst-wijhe">Samen sterk voor de jeugd in Olst-Wijhe</a></p> 2021-10-13 08:00:00 +0200 2021-10-11 09:59:59 +0200 2021-10-11 12:15:30 +0200 Samen sterk voor de jeugd in Olst-Wijhe Kinderen, jongeren, ouders en professionals die werken met de jeugd in Olst-Wijhe: hun input was een belangrijke basis voor het jeugdbeleid Olst-Wijhe. <p>Door steeds slimmer samen te werken en snel hulp te bieden als er signalen zijn dat een kind of jongere hulp nodig heeft, zorgen we ervoor dat de jeugd in Olst-Wijhe gezond, veilig en kansrijk opgroeit.</p> <p>Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor het jeugdbeleid, moeten zij met minder geld m&eacute;&eacute;r jongeren helpen die hulp of zorg nodig hebben. Dat geldt ook voor Olst-Wijhe. &ldquo;Zorgelijk&rdquo;, vindt wethouder Marcel Blind. &ldquo;Het kabinet heeft afgelopen zomer wel besloten om extra geld uit te trekken voor de jeugd na coronatijd. Dat is mooi, maar dit is bij lange na niet genoeg om ons structurele tekort op te lossen.&rdquo;</p> <p>T&oacute;ch is Marcel optimistisch. In de eerste plaats omdat het met de jeugd in Olst-Wijhe in het algemeen goed gaat, maar ook omdat het nieuwe jeugdbeleid van Olst-Wijhe een positief perspectief biedt. Door nog meer inzet op preventie en slimme samenwerking, wil Olst-Wijhe de jeugd goed en betaalbaar blijven helpen.</p> <h2>Problemen voorkomen</h2> <p>Preventie betekent dat er veel aandacht is voor het voorkomen van &lsquo;problemen&rsquo;. Denk aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, onder meer door de inzet van combinatiefunctionarissen sport en cultuur op de scholen.<br />Via het project THINK besteedt het voortgezet onderwijs uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en ook aan een gezonde leefstijl. Ook trainingen om sociaal vaardiger te worden of extra (taal)aanbod voor peuters voor een goede start op de basisschool helpen voorkomen dat kinderen &lsquo;later&rsquo; vastlopen.</p> <p>&ldquo;We willen er snel bij zijn als een kind toch iets extra&rsquo;s nodig heeft&rdquo;, licht Marcel toe, &ldquo;en dan liefst in zijn eigen natuurlijke omgeving en zo gewoon mogelijk. Daarom is het goed nieuws dat ouders ons Centrum voor Jeugd en Gezin weten te vinden als zij een vraag hebben over het opvoeden en opgroeien van hun kind. Hoe eerder zij die vraag stellen, hoe sneller er hulp komt en hoe &lsquo;lichter&rsquo; die vaak kan zijn.&rdquo;</p> <p>Dit blijkt ook bij de inzet van de praktijkondersteuner bij de huisartsen in Olst-Wijhe, waardoor gespecialiseerdere en veel duurdere jeugdzorg in veel situaties niet nodig is, &oacute;f korter kan duren. &ldquo;Die praktijkondersteuning is nu uitgebreid omdat we er zo tevreden over zijn.&rdquo;</p> <h2>Hulp &lsquo;gewoon&rsquo; en dichtbij</h2> <p>&ldquo;We brengen ondersteuning graag naar een kind en zijn gezin toe in plaats van andersom&rdquo;, legt Marcel uit. Zo zijn de jeugdwerkers van Centrum Jeugd en Gezin en andere jeugdhulpwerkers vaker &iacute;n de scholen te vinden. En zijn het jongerenwerkers die de THINK sociale vaardigheidslessen geven in het voortgezet onderwijs.</p> <p>Er wordt ingezet op versterking van het eigen netwerk van een gezin via vrienden, familie of vrijwilligers. Gezinnen voelen zich bijvoorbeeld goed geholpen door de gespecialiseerde gastgezinnen die via de organisatie voor informele zorg Evenmens worden ingezet.</p> <p>Niet alleen jeugdorganisaties in Olst-Wijhe werken steeds samen rond het kind en zijn gezin, dat gebeurt ook in de regio. Neem het Parentshouse, dat samen met gemeente Raalte is opgezet. De tijdelijke woonruimte voor ouders in een echtscheidingssituatie is sinds 2020 bijna volledig bewoond geweest en blijkt heel helpend, omdat kinderen hun beide ouders in de buurt kunnen houden.</p> <h2>Kind op &eacute;&eacute;n</h2> <p>&ldquo;Er gebeuren mooie dingen voor de jeugd in Olst-Wijhe&rdquo;, constateert Marcel. &ldquo;Onze schaalgrootte helpt daarbij denk ik, maar zeker ook onze gezamenlijke visie. Dat niemand van alle betrokken jeugdorganisaties en college en raad nooit vergeten dat het kind op &eacute;&eacute;n staat, is iets om trots op te zijn.&rdquo;</p> <h2>Jeugdbeleid Olst-Wijhe in vogelvlucht</h2> <p>In Olst-Wijhe moet ieder kind gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Als ondersteuning nodig is, dan organiseren we dat zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind en zijn gezin: thuis, op school en/of in de vrije tijd. We doen dat zo gewoon mogelijk, zodat een kind of jongere mee kan (blijven) doen in zijn normale leven. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met tegenslag en het is goed om onze jeugd weerbaar te maken. Een goede basis is voorwaarde. Denk aan ons Centrum Jeugd en Gezin, dat snel schakelt als kinderen, jongeren en ouders uit Olst-Wijhe een vraag hebben, of extra hulp kunnen gebruiken.</p> 2021-10-11 12:00:00 +0200 2021-10-11 09:25:33 +0200 2021-10-14 13:42:13 +0200 Presentatie webinar 'Puberbrein' Woensdagavond 6 oktober organiseerde het CJG voor ouders en andere belangstellenden uit Olst-Wijhe de gratis webinar ‘Puberbrein’. De webinar werd verzorgd door Rolf Tebbens, orthopedagoog en trainer/coach bij Impluz. <p>De presentatie van gisteravond is te downloaden op deze pagina.</p> <p>Lukt het niet om de presentatie te downloaden of heb je vragen? Neem dan contact op met team Jeugd door te bellen naar 14 0570.</p> 2021-10-07 14:00:00 +0200 2021-10-07 13:55:52 +0200 2021-10-07 14:01:43 +0200 Iedere donderdag weer een CJG inloopspreekuur Door corona kwam het CJG inloopspreekuur een tijd te vervallen. Met de huidige versoepelingen is het weer mogelijk een inloopspreekuur te houden. <p>Elke donderdag van 8.15 - 8.45 uur is er CJG inloopspreekuur op Averbergen 9 in Olst.</p> 2021-10-06 10:00:00 +0200 2021-10-06 10:15:33 +0200 2021-10-06 15:08:51 +0200 Scherm de Baas 2.0 Op dinsdagavond 26 oktober van 20.00 tot 21.00 uur organiseert Tactus in samenwerking met Helder Theater de interactieve onlineavond Scherm de Baas over gamen, sociale media en opvoeden. <p>Vragen die onder meer aan bod komen zijn: Hoe gaat jouw kind om met schermen? Wat doet mijn kind online? Hoe houd je het schermgebruik leuk?</p> <p>De avond is gratis en is bedoeld voor ouders van jongeren op het voortgezet onderwijs.<br />Meer informatie of aanmelden? Kijk dan op <a title="ga naar website Tactus" href="https://www.tactus.nl/agenda">de website van Tactus</a>.</p> 2021-10-05 08:00:00 +0200 2021-10-04 14:57:57 +0200 2021-10-04 14:57:57 +0200 Cursus: Maak gratis kennis met mindfulness 'Blijf ademhalen in het hier en nu'. <h2>Voor wie</h2> <p>Inwoners uit de gemeente Olst-Wijhe die stress ervaren en/of veel piekeren over toekomst en verleden. Voor deelnemers die meer rust willen ervaren en meer in het hier en nu willen leven.</p> <h2>De cursus</h2> <p>In deze cursus maak je kennis met mindfulness. Je leert om op een andere manier om te gaan met moeilijke gedachten en gevoelens zoals stress, piekergedachten en irritaties. Je leert meer afstand te nemen van deze gedachten en gevoelens en waardoor je gemakkelijker kunt ontspannen. Ook leer je hoe je meer in het hier-en-nu kunt leven, dit om te voorkomen dat je overbelast raakt.<br />Door mindfulness-oefeningen kan men de aandacht beter sturen, meer bewust reageren op moeilijke gedachten en gevoelens en minder te reageren vanuit de &lsquo;automatische piloot&rsquo;.</p> <h2>Waar &amp; Wanneer</h2> <p>Locatie: Olst<br />Dinsdag 26 oktober en 2, 9 en 16 november van 19.00-21.00 uur</p> <h2>Kosten</h2> <p>Kosteloos voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe</p> <h2>Informatie &amp; Aanmelden</h2> <p>Meer weten? Bekijk de <a title="ga naar website Impluz" href="https://www.impluz.nl" target="_blank" rel="noopener">website van Impluz</a> of bel het secretariaat via telefoonnummer 0570-604900 of stuur een mail naar <a title="stuur een mail naar info@impluz.nl" href="mailto:info@impluz.nl">info@impluz.nl</a>.</p> 2021-10-04 08:00:00 +0200 2021-09-20 16:21:28 +0200 2021-09-20 16:21:28 +0200 Scherm de Baas 2.0 Op dinsdag 26 oktober 2021 houdt Tactus in samenwerking met Helder Theater een interactieve online avond over gamen, social media en opvoeden. Tijdens deze avond is er aandacht voor onderwijs en schermen, opvoeden en overig schermgebruik en hoe houd je de balans. <h2>Waar, wanneer en voor wie?</h2> <p>Datum: dinsdag 26 oktober 2021</p> <p>Tijd: 20.00 - 21.00 uur</p> <p>Locatie: Je eigen woonkamer</p> <p>Voor wie: Ouders en/of opvoeders van jongeren op het Voortgezet Onderwijs</p> <h2>Vragen die aan bod komen</h2> <ul> <li>Hoe gaat jouw kind om met schermen?</li> <li>Wat doet mijn kind online?</li> <li>Hoe houd je het schermgebruik leuk?</li> </ul> <h2>Aanmelden en informatie</h2> <p>Houd <a title="ga naar website Tactus" href="http://www.tactus.nl/agenda">de website van Tactus</a> in de gaten voor meer informatie.</p> 2021-09-30 00:00:00 +0200 2021-09-30 14:48:44 +0200 2021-09-30 14:48:44 +0200 Sociale Vaardigheidstraining voor kinderen Stichting De Kern Olst- Wijhe start op dinsdag 2 november a.s. met een Sociale Vaardigheidstraining. Deze is bedoeld voor kinderen van de basisschool uit de groepen 5 tot en met 8. <h2><strong>Voor wie?</strong></h2> <p>Voor sommige kinderen is het niet gemakkelijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten, omdat ze verlegen zijn of omdat ze juist erg op de voorgrond treden. Dit kan als gevolg hebben dat ze worden geplaagd, zich terugtrekken, zich eenzaam gaan voelen en daardoor psychische en/of leerproblemen ontwikkelen. Voor deze kinderen biedt De Kern sociale vaardigheidstrainingen aan.</p> <h2><strong>Hoe gaan we dat doen? </strong></h2> <p>Er wordt op een speelse en gevarieerde manier gewerkt om de negatieve spiraal te doorbreken en kinderen te stimuleren in hun contact met leeftijdgenoten. Het doel is om de sociale competentie te vergroten, zodat kinderen beter opgewassen zijn tegen moeilijke situaties.</p> <p>Deze training wordt 6 keer gegeven op de dinsdagmiddag van 15:00- 16.30 uur en start op 2 november a.s. in het Holstohus. Het maximaal aantal deelnemers voor de groep is tien. Deelname is gratis. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met Francisca Kleine Schaars. Tel.nr. 0570- 547 300. Mailadres: <a href="mailto:f.kleineschaars@stdekern.nl">f.kleineschaars@stdekern.nl</a>.</p> 2021-09-23 09:00:00 +0200 2021-09-03 09:55:43 +0200 2021-09-03 09:59:15 +0200 Girls Only, een gezellige avond speciaal voor meiden Het jongerenwerk van WijZ welzijn organiseert elke tweede vrijdag van de maand in ’t SPOC een Girls Only avond. Deze avonden staan in het teken van gezellig samen zijn, contacten opbouwen en in gesprek gaan met elkaar over uiteenlopende onderwerpen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals een beautyavond, dansactiviteit en leuke workshops. <p>Voor meiden uit groep 7 en 8 is Girls Only van 18:30 tot 20:00 uur. En voor meiden van het voortgezet onderwijs is de Girls Only van 20:15 tot 21:45 uur.&nbsp;</p> <p>Meer informatie of aanmelden? Kijk op <a title="ga naar pagina Girls Only" href="https://www.cjg.olst-wijhe.nl/girlsonly">cjg.olst-wijhe.nl/girlsonly</a>. &nbsp;</p> 2021-09-21 10:00:00 +0200 2021-09-20 09:29:15 +0200 2021-09-20 09:29:15 +0200 Cursus: Maak gratis kennis met mindfulness 'Blijven ademhalen in het hier en nu'. <h2>Voor wie</h2> <p>Inwoners uit de gemeente Olst-Wijhe die stress ervaren en/of veel piekeren over toekomst en verleden. Voor deelnemers die meer rust willen ervaren en meer in het hier en nu willen leven.</p> <h2>De cursus</h2> <p>In deze cursus maak je kennis met mindfulness. Je leert om op een andere manier om te gaan met moeilijke gedachten en gevoelens zoals stress, piekergedachten en irritaties. Je leert meer afstand te nemen van deze gedachten en gevoelens en waardoor je gemakkelijker kunt ontspannen. Ook leer je hoe je meer in het hier-en-nu kunt leven, dit om te voorkomen dat je overbelast raakt.<br />Door mindfulness-oefeningen kan men de aandacht beter sturen, meer bewust reageren op moeilijke gedachten en gevoelens en minder te reageren vanuit de &lsquo;automatische piloot&rsquo;.</p> <h2>Waar &amp; Wanneer</h2> <p>Locatie: Olst<br />Dinsdag 26 oktober en 2, 9 en 16 november van 19.00-21.00 uur</p> <h2>Kosten</h2> <p>Kosteloos voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe</p> <h2>Informatie &amp; Aanmelden</h2> <p>Meer weten? Bekijk de <a title="ga naar website Impluz" href="https://www.impluz.nl" target="_blank" rel="noopener">website van Impluz</a> of bel het secretariaat via telefoonnummer 0570-604900 of stuur een mail naar <a title="stuur een mail naar info@impluz.nl" href="mailto:info@impluz.nl">info@impluz.nl</a>.</p> 2021-09-20 16:15:00 +0200 2021-09-20 16:19:28 +0200 2021-09-20 16:19:28 +0200 Webinar Puberbrein tijdens de Week van de Opvoeding Op woensdagavond 6 oktober organiseert het CJG voor ouders en andere belangstellenden uit Olst-Wijhe de gratis webinar ‘Puberbrein’. De webinar wordt verzorgd door Rolf Tebbens, orthopedagoog en trainer/coach bij Impluz. Het webinar begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. <p>Ouders zitten soms met de handen in het haar als het gaat om de omgang met pubers. Tijdens de puberteit verandert er veel in het brein van de jongere. Dit be&iuml;nvloedt zijn of haar gedrag, gedachtewereld en emoties in sterke mate. In de leuke en leerzame webinar wordt verteld over de ontwikkeling van het brein en worden handvatten geboden zodat ouders beter om kunnen gaan met het gedrag van hun pubers. &nbsp;Ook is er aandacht voor het gebruik van sociale media. Wat zijn de voor-en nadelen en hoe kun je je kind hierin goed begeleiden?&nbsp;</p> <h2><a title="Ga naar het aanmeldformulier webinar puberbrein" href="https://cjg.olst-wijhe.nl/webinarpuberbrein">Meld je hier aan voor het webinar</a></h2> <p>&nbsp;</p> 2021-09-05 08:00:00 +0200 2021-09-02 10:44:42 +0200 2021-09-02 10:44:42 +0200 Spel- en praatgroep KIES Stichting De Kern, maatschappelijk werk, start op donderdag 14 oktober a.s. met de spel- en praatgroep KIES. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. Het is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8 van wie de ouders gescheiden zijn.   <p><strong><span data-contrast="auto">Wat doen we bij KIES?</span></strong>&nbsp;<br /><span data-contrast="auto">Praten over wat het kind lastig of moeilijk vindt, horen hoe anderen daarmee omgaan, oefenen hoe een kind iets kan vertellen en leren hoe het kind zo goed mogelijk met die veranderde situatie om kan gaan.&nbsp;Praten, spel, toneel, tekenen, schrijven en allerlei andere leuke activiteiten&nbsp;behoren dan ook tot het programma.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:200,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p> <p><strong><span data-contrast="auto">Wanneer?</span></strong>&nbsp;<br /><span data-contrast="auto">De spel en praatgroep KIES vindt 7 keer plaats op donderdag van 15.00 -16.30 uur, in Olst of Wijhe. De exacte de locatie wordt later bekend. Geraldine Kooij en Annemiek Stuit, maatschappelijk werkers bij De Kern begeleiden de middagen.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:200,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p> <p><strong><span data-contrast="auto">Opgeven kan tot 1 oktober</span></strong>&nbsp;<br /><span data-contrast="auto">Wil je meer informatie of wil je je kind(eren)&nbsp;opgeven? Neem dan contact op met Annemiek Stuit via&nbsp;&nbsp;06- 222 74 359&nbsp;of&nbsp;</span><a href="mailto:a.oonk@stdekern.nl"><span data-contrast="none">a.oonk@stdekern.nl</span></a>.<span data-contrast="auto">&nbsp;Opgeven kan tot uiterlijk 1 oktober a.s.&nbsp;en deelname is gratis.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:200,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p> 2021-09-02 08:00:00 +0200 2021-08-31 09:02:51 +0200 2021-08-31 09:49:40 +0200 Gebakjesactie Wie maak jij blij met een bezoekje en gratis gebakje in de Week van de Ontmoeting? <p>Dit jaar starten we in de gemeente Olst-Wijhe met de gebakjesactie in de Week van de Ontmoeting. Op deze manier willen medewerkers van BWV Olst-Wijhe aandacht vragen voor individuele inwoners die extra aandacht kunnen gebruiken. De bedoeling is dat inwoners iemand gaan bezoeken met een gebakje, om te ontmoeten en verbinden.</p> <p>De gebakjes, voor jou en degene die je gaat bezoeken, kunnen na reservering gratis worden opgehaald bij Bakker Jolink. Hoe meer bezoekjes, hoe meer mensen blijgemaakt worden. Dus vertel het gerust door, iedereen mag en kan meedoen!</p> <h2>Hoe werkt het?</h2> <ol> <li>Reserveer voor donderdag 30 september twee gratis gebakjes via de <a title="ga naar website Evenmens" href="https://www.evenmens.nl/gebakjesactie-ow">website van Evenmens </a>of bel Evenmens Olst-Wijhe via het telefoonnummer 0570 &ndash; 820 993.</li> <li>Haal op dinsdag 5 of woensdag 6 oktober de gebakjes op bij Bakkerij Jolink Langstraat 8 in Wijhe of Hendrik Droststraat 45 in Olst.</li> <li>Met het gebakje ga je bij iemand op bezoek om samen wat te drinken, een gebakje te eten en deze persoon wat extra aandacht te geven.</li> </ol> <p>Maak jij ook iemand blij met jouw bezoek en een gebakje?</p> <p>De gebakjesactie wordt mogelijk gemaakt door Evenmens Olst-Wijhe, de Kern, WijZ welzijn, Ut Huus, CJG, De Lions Olst-Wijhe en Bakkerij Jolink.<br /><br /></p> 2021-08-30 09:00:00 +0200 2021-08-19 11:35:16 +0200 2021-08-23 16:33:23 +0200 Scheiden met kinderen, hoe blijf je samen goede ouders? Als je gaat scheiden, blijf je samen de ouders van jullie kinderen. Omdat kinderen trouw zijn aan beide ouders, is het moeilijk voor een kind als de ouders negatief over elkaar praten. <p>Zeg dus geen nare dingen over je ex-partner, ook al ben je zelf boos of verdrietig. Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden en stimuleer het contact met de andere ouder. Maak geen ruzie waar je kind bij is. Een goede band met beide ouders vermindert de kans op problemen na een scheiding. Het is belangrijk dat je kind goed contact heeft met beide ouders, ook na een scheiding.</p> <p>Wil je meer informatie over de scheiding en over hoe jullie dit het beste voor jullie kinderen kunnen regelen? Dan kun je terecht bij het CJG. Kijk voor meer informatie op <a title="ga naar website CJG" href="https://www.cjg.olst-wijhe.nl">onze website</a>.</p> 2021-08-24 09:00:00 +0200 2021-08-23 11:09:34 +0200 2021-08-23 11:09:34 +0200 Meld je aan voor 'Energize Your Life!' 'Energize your life!' is een gratis, avondvullend programma met verschillende workshops voor tieners van 10 tot 16 jaar. <p>Op vrijdag 1 oktober van 19.00 tot 22.00 uur organiseren WIJZ, YMCA en de Protestantse Kerk een avondvullend programma met verschillende workshops voor tieners op 't Spoc in Wijhe. Activiteiten waaraan je kan deelnemen zijn:</p> <ul> <li>Dans</li> <li>Zelfverdediging</li> <li>Vloggen</li> <li>Rappen</li> <li>Meditatie</li> <li>Muziek</li> </ul> <p>Wil je graag meedoen? Je kunt je opgeven tot uiterlijk 24 september 2021 door een <a title="stuur een mail naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu" href="mailto:jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu">mail te sturen</a> (opgeven is verplicht).</p> 2021-08-19 00:00:00 +0200 2021-08-19 10:59:09 +0200 2021-08-19 10:59:09 +0200 Cursus: Maak gratis kennis met mindfulness ‘Blijven ademhalen in het hier en nu’ <h2>Voor wie</h2> <p>Inwoners uit de gemeente Olst-Wijhe die stress ervaren en/of veel piekeren over toekomst en verleden. Voor deelnemers die meer rust willen ervaren en meer in het hier en nu willen leven.</p> <h2>De cursus</h2> <p>In deze cursus maak je kennis met mindfulness. Je leert om op een andere manier om te gaan met moeilijke gedachten en gevoelens zoals stress, piekergedachten en irritaties. Je leert meer afstand te nemen van deze gedachten en gevoelens en waardoor je gemakkelijker kunt ontspannen. Ook leer je hoe je meer in het hier-en-nu kunt leven, dit om te voorkomen dat je overbelast raakt.<br />Door mindfulness-oefeningen kan men de aandacht beter sturen, meer bewust reageren op moeilijke gedachten en gevoelens en minder te reageren vanuit de &lsquo;automatische piloot&rsquo;.</p> <h2>Waar &amp; Wanneer</h2> <p>Locatie: Olst<br />Dinsdag 7, 14, 21 of 28 september van 19.00-21.00 uur</p> <h2>Kosten</h2> <p>Kosteloos voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe</p> <h2>Informatie &amp; Aanmelden</h2> <p>Meer weten? Bekijk de <a title="ga naar website Impluz" href="https://www.impluz.nl" target="_blank" rel="noopener">website van Impluz</a> of bel het secretariaat via telefoonnummer 0570-604900 of stuur een mail naar <a title="stuur een mail naar info@impluz.nl" href="mailto:info@impluz.nl">info@impluz.nl</a>.</p> 2021-07-15 10:30:00 +0200 2021-07-15 10:42:31 +0200 2021-07-15 11:04:46 +0200 Activiteiten voor jongeren in de zomervakantie In de zomervakantie worden er superleuke (online) evenementen georganiseerd voor jongeren uit Olst-Wijhe. <h2>Fortnite Duo Online Toernooi</h2> <p>Vinden jij en een vriend(in) Fortnite ook zo leuk? Wil je bewijzen dat jullie het beste duo zijn? Schrijf je dan nu gratis in voor het Olst-Wijhe Fortnite Duo Online Toernooi en maak kans op leuke prijzen! Aanmelden of meer informatie? Ga dan naar <a href="https://www.epicyouth.nl/inschrijvingen" title="ga naar website Epic Youth">de website van Epic Youth</a>.</p> <h2>Online Just Dance Event</h2> <p>Ben je gek op dansen? Doe dan vanuit huis mee aan het online Just Dance Event. Ook met dit event kan je leuke prijzen winnen. Aanmelden of meer informatie? Ga dan naar <a href="https://www.epicyouth.nl/inschrijvingen" title="ga naar website Epic Youth">de website van Epic Youth</a>.</p> <h2>IJsselsportdag Wijhe</h2> <p>Voor alle jonge sportfanaten wordt er op woensdag 18 augustus van 09:00 to 16.00 uur op ’t SPOC-park een sportdag georganiseerd. Wat je van deze dag kan verwachten?</p> <ul> <li>leuke activiteiten in het zwembad</li> <li>dansworkshops, gegeven door Fitclub Enjoy</li> <li>voetbalwedstrijdjes, onder begeleiding van De Voetbal Academie</li> <li>een 4-kamp, begeleid door sportleraren van de Capellenborg</li> </ul> <p>Voor slechts €10,- p.p. kun jij al deze toffe clinics samen met je vrienden bijwonen. Je kan je aanmelden voor de IJsselsportdag <a href="https://uthuus.nl/ijsselsportdag/" title="ga naar website ut Huus">via de website van ut Huus</a>.</p> <h2>Vossenjacht Olst</h2> <p>Het houtdorp in Olst gaat dit jaar helaas niet door. De organisatie van Houtdorp wil toch iets leuks organiseren. Zij organiseren op woensdag 18 augustus van 18.30 tot 20.30 uur een vossenjacht voor kinderen van 4 tot 12 jaar en ouders. Wil je meedoen? Geef je dan op met je gezin of per groep bestaande uit maximaal 6 personen. Elke groep moet bestaan uit minimaal 1 volwassene. Voor de eerste, tweede en derde winnaars is er een klein prijsje. Voor deelname aan de vossenjacht kun je je vóór 4 augustus opgeven via <a href="mailto:houtdorp-olst@outlook.com" title="stuur een mail naar houtdorp-olst@outlook.com">houtdorp-olst@outlook.com</a>. Op 18 augustus verzamelen we in het Olsterhofpark in Olst.</p> <p>Ook is de organisatie nog op zoek naar leuke en gekke vossen die hun willen helpen deze avond tot een succes te maken. Meehelpen als vrijwilliger? Ook dan kun je je vóór 4 augustus opgeven via bovenstaand e-mailadres.</p> <p> </p> <p>Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het CJG, Wijz welzijn en de gemeente Olst-Wijhe.</p> 2021-07-13 10:00:00 +0200 2021-07-12 15:06:08 +0200 2021-07-12 15:06:08 +0200 Scherm de Baas 2.0 Op dinsdag 26 oktober 2021 houdt Tactus in samenwerking met Helder Theater een interactieve online avond over gamen, social media en opvoeden. Tijdens deze avond is er aandacht voor onderwijs en schermen, opvoeden en overig schermgebruik en hoe houd je de balans. <h2>Waar, wanneer en voor wie?</h2> <p>Datum: dinsdag 26 oktober 2021</p> <p>Tijd: 20.00 - 21.00 uur</p> <p>Locatie: Je eigen woonkamer</p> <p>Voor wie: Ouders en/of opvoeders van jongeren op het Voortgezet Onderwijs</p> <h2>Vragen die aan bod komen</h2> <ul> <li>Hoe gaat jouw kind om met schermen?</li> <li>Wat doet mijn kind online?</li> <li>Hoe houd je het schermgebruik leuk?</li> </ul> <h2>Aanmelden en informatie</h2> <p>Houd <a href="http://www.tactus.nl/agenda" title="ga naar website Tactus">de website van Tactus</a> in de gaten voor meer informatie.</p> 2021-07-07 12:00:00 +0200 2021-07-07 10:56:19 +0200 2021-07-07 10:56:32 +0200 Pilsie op z’n tied, maar onder de 18 niet Het is belangrijk dat kinderen gezond kunnen opgroeien. Het drinken van alcohol heeft veel invloed op de ontwikkeling van de hersenen en dus op de gezondheid. Wist je dat de hersenen door ontwikkelen tot 21 jaar? <p>Om het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar tegen te gaan, is de Rijksoverheid de campagne NIX18 gestart. De campagne ‘Een Pilsie op z’n tied, maar onder de 18 niet’ is de lokale vertaling hiervan in onze gemeente.</p> <p>Wil je als ouder meer weten over hoe je het gesprek kunt aangaan over alcohol? Kijk dan op de website van <a href="http://www.alcoholinfo.nl/publiek/opvoeding/tips-voor-ouders" title="ga naar de website van ALCOHOLinfo">ALCOHOLinfo</a> of op de website van <a href="http://www.pratenmetuwkind.nl" title="ga naar de website van HELDERopvoeden">HELDERopvoeden</a>. Je kunt natuurlijk ook bij het CJG terecht. Kijk voor meer informatie over het CJG op <a href="https://www.cjg.olst-wijhe.nl" title="ga naar website CJG Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> 2021-06-21 12:00:00 +0200 2021-06-21 09:19:17 +0200 2021-06-21 09:19:32 +0200 Online hulpaanbod CJG Maatschappelijk werk De Kern, partner van het CJG, wil helpen om mentaal sterk te zijn en te blijven, ook tijdens de coronacrisis. Naast de gesprekken die het maatschappelijk werk aanbiedt (op kantoor, telefonisch of via beeldbellen) kun je ook e-modules volgen. <p>Er zijn veel verschillende modules beschikbaar, onder andere Beter slapen, Fit blijven tijdens de coronacrisis, Hulp bij Eenzaamheid en Minder piekeren. Er zijn modules voor volwassenen, ouders, jongeren en kinderen (vanaf 8 jaar). Sommige modules doorloop je helemaal zelf. Bij andere kun je feedback krijgen van een hulpverlener. Iedereen kan de modules gratis volgen. Je gegevens zijn goed beveiligd. Meer informatie of aanmelden? Kijk op <a href="https://www.cjg.olst-wijhe.nl" title="ga naar website CJG Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> 2021-06-01 08:00:00 +0200 2021-05-31 09:20:12 +0200 2021-05-31 09:20:12 +0200 Aanbod voor jongeren in coronatijd Jongeren hebben het door de beperkende corona maatregelen extra moeilijk. Om hen te ondersteunen is er extra aanbod gecreëerd. <p>Onder andere elke week een inloop. Jongeren kunnen hier gezellig chillen, kletsen, gamen, muziek luisteren, een spelletje doen of een wedstrijdje tafelvoetballen. Er is ook de mogelijkheid om in een andere ruimte huiswerk te maken. De jongerenwerkers van Wijz welzijn staan klaar als iemand behoefte heeft aan een praatje of ondersteuning.</p> <p>Er even uit – jeugdopvang, iedere donderdag van 14.00 tot 17.00 uur. Locatie: ’t Spoc. Per middag is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Het is verplicht om je vooraf aan te melden door een <a href="mailto:jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu" title="stuur een mail naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu">mail te sturen</a> of door te Whatsappen naar 06-58081332 (Jessica Stoffer) en/of 06-32452433 (Annika Nijboer).</p> 2021-05-17 15:00:00 +0200 2021-05-17 14:56:12 +0200 2021-05-17 14:56:12 +0200 Opvoeden in coronatijd In deze coronatijd kunnen we ons voorstellen dat er nieuwe vragen ontstaan. Vragen over de opvoeding nu het hele gezin veel thuis is, over online contact tussen kinderen via social media, Whatsapp, videobellen en bijvoorbeeld zorg over online pesten. Maar ook over hoe het met kinderen gaat, het missen van vriendjes, verveling of rouw omdat er een naaste ziek is geworden of is overleden. <p>Op onze website staat nuttige informatie en tips voor ouders om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. En voor advies of opvoedvragen kun je ook bij ons terecht. Meer informatie of contact opnemen? Kijk dan op <a href="https://www.cjg.olst-wijhe.nl" title="ga naar website CJG Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> 2021-04-20 10:00:00 +0200 2021-04-19 15:07:43 +0200 2021-04-19 15:07:43 +0200 Aandacht voor jonge mantelzorgers Speciaal voor jonge mantelzorgers organiseert Evenmens leuke activiteiten. <p>Kinderen zijn mantelzorger als zij opgroeien met een chronisch zieke ouder of met een zusje of broertje met bijvoorbeeld een enkel- of meervoudige beperking, autisme of ADHD. Deze situatie kan een grote invloed hebben op hun leven. Het is belangrijk dat jonge mantelzorgers zelf ook aandacht en ondersteuning krijgen. Daarom organiseert Evenmens speciaal voor hen leuke activiteiten en/of kunnen zij met het kind praten. Aanmelden of meer informatie? Kijk op <a href="http://www.evenmens.nl" title="Kijk op de website van Evenmens">de website van Evenmens</a>.</p> 2021-03-29 08:00:00 +0200 2021-03-26 10:11:47 +0100 2021-03-26 10:49:15 +0100 Live webinar pleegzorg: kijk mee Met verhalen uit de praktijk van een jongere, een biologische ouder en een pleegouder. <p>Ruim 22.000 kinderen in Nederland groeien op in een pleeggezin, omdat het thuis (tijdelijk) niet gaat. Er is voor veel kinderen niet altijd een passend gezin beschikbaar en daarom zijn pleegzorgorganisaties ook in Overijssel altijd op zoek naar nieuwe gezinnen, die iets voor een kind kunnen betekenen.</p> <p>Op woensdag 7 april organiseren <a href="https://www.triasjeugdhulp.nl/" title="Ga naar website Trias Jeugdhulp">Trias Jeugdhulp</a> en de <a href="https://www.williamschrikker.nl/Pleegouders" title="Ga naar website William Schrikker">William Schrikker</a> pleegzorg een webinar over Samenwerken. Wat komt er bij kijken, wie zijn er betrokken en hoe gaat dat dan in de praktijk? Er zijn verhalen van een jongere, een moeder van wie haar kind in een pleeggezin woont en een pleegouder.</p> <p>Zou pleegzorg ook iets voor jullie zijn? Er zijn veel verschillende vormen pleegzorg, tijdelijk vaak vanuit een crisissituatie of juist langdurige of alleen af en toe een weekend.</p> <p>Kijk mee met dit webinar op 7 april om 20.00 uur via de <a href="http://www.triasjeugdhulp.nl " title="Ga naar website Trias Jeugdhulp">website van Trias Jeugdhulp</a> en volg het evenement alvast op <a href="https://www.facebook.com/events/293763705417122" title="Ga naar Facebookpagina Trias">Facebook</a>.</p> 2021-03-29 00:00:00 +0200 2021-03-01 16:47:08 +0100 2021-03-29 11:01:54 +0200 'Ik Ben Geweldig' helpt jongeren ideeën waar te maken Ben jij of ken jij een jongere met een geweldig idee? Initiatief 'Ik Ben Geweldig' helpt jongeren om hun idee werkelijkheid te maken. <p>‘Ik Ben Geweldig’ is een initiatief van NJR en VSBfonds. Met dit programma bieden zij jongeren de kans om hun geweldige idee werkelijkheid te maken. Via <a href="http://www.ikbengeweldig.nl" title="ga naar de website van Ik Ben Geweldig">de website van Ik Ben Geweldig</a> kunnen jongeren persoonlijke coaching en een budget van maximaal € 1.000,- aanvragen. Dit doen zij door via deze website hun idee aan te dragen. Vervolgens neemt binnen één week een coach contact op om de activiteit te bespreken. Ook jongeren die nog geen idee hebben bedacht kunnen zich aanmelden voor leuke workshops. Tijdens deze workshop gaan ze aan de slag met iets dat hen aanspreekt.</p> <p>Wil je graag meer informatie? Bekijk dan <a href="http://www.ikbengeweldig.nl" title="ga naar de website van Ik Ben Geweldig">de website van Ik Ben Geweldig</a>.</p> 2021-03-26 13:45:00 +0100 2021-03-26 13:40:19 +0100 2021-03-30 11:38:26 +0200 Geweld hoort nergens thuis! Voor kinderen is thuis, bij hun eigen ouders, broertjes en zusjes, bijna de hele wereld. Daarom is het belangrijk dat die wereld liefdevol, voorspelbaar en veilig is. Als kinderen thuis niet veilig zijn, is dat heel schadelijk voor ze. Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing of getuige zijn van huiselijk geweld valt eronder. <p>Kun je jouw kind niet het veilige thuis bieden dat je zou willen? Zoek dan hulp. Kies voor je kind! Je hoeft er niet alleen voor te staan; praat erover met iemand die je vertrouwt. Je kunt ook (anoniem) bellen met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 - 2000. Zij geven je advies en helpen je om de situatie te veranderen.</p> <p>Maak je je zorgen om een kind of gezin? Bel dan ook Veilig Thuis voor advies. Je bespreekt dan samen met een deskundige de situatie. Dat kan ook anoniem als je dat wilt. Je kunt hierover ook in gesprek met het CJG.</p> 2021-03-08 09:24:20 +0100 2021-03-08 09:24:20 +0100 2021-03-08 09:24:20 +0100 E-hulp van de Kern maatschappelijk werk Naast de gesprekken die de Kern aanbiedt (op kantoor, telefonisch of via beeldbellen) is er de mogelijkheid om via de Kern e-modules te volgen. Deze modules volgt u in uw eigen tempo, vanuit huis. <p>Er zijn veel verschillende modules beschikbaar, denk aan: Beter slapen, Fit blijven tijdens de coronacrisis, Hulp bij eenzaamheid, Minder piekeren. Er zijn modules voor volwassenen, ouders, jongeren en kinderen (vanaf 8 jaar).</p> <p>Sommige modules doorloopt u helemaal zelf, en bij andere is er de mogelijkheid om feedback te krijgen van een hulpverlener. Het volgen van de modules is gratis en voor iedereen beschikbaar en uiteraard zijn de gegevens goed beveiligd.</p> <p>Wilt u meer informatie of u aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in op de <a href="https://www.stdekern.nl/gemeentes/olst-wijhe" title="Ga naar website De Kern">website van de Kern</a>. De Kern neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.</p> 2021-02-15 12:57:00 +0100 2021-02-15 12:57:58 +0100 2021-02-15 12:58:24 +0100 Activiteiten voor jongeren in de voorjaarsvakantie De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Normaal gesproken een fijne tijd om af te spreken met vrienden. Dit jaar is dat lastig door de coronamaatregelen. Om er voor jongeren toch een leuke vakantie van te maken, organiseren het jongerenwerk en ut Huus een activiteitenweek. Het hele programma bekijk je in de agenda van deze website. <p>Ben jij tussen de 10 en 17 jaar? Schrijf je dan samen met je vrienden in voor de freerun workshop, bingo, meidenbrunch of één van de andere leuke activiteiten! Natuurlijk worden alle activiteiten coronaproof georganiseerd. Wij wensen je een fijne voorjaarsvakantie!</p> 2021-02-10 10:00:00 +0100 2021-02-09 14:07:21 +0100 2021-02-09 14:07:21 +0100 Even eruit Speciaal voor jongeren die even het huis uit willen! <p>Iedere woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur bieden wij in het ‘t Spoc een plek waar jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar samen kunnen zijn.</p> <p>Het is steeds moeilijker om met elkaar in contact te blijven en vriendschappen te onderhouden. Iedereen is klaar met het vele thuis zitten en we zien het allemaal niet zo zonnig meer in. Je verveelt je steeds meer en je merkt dat je bijna nergens meer energie van krijgt. Of misschien loopt het thuis niet zo lekker en moet je er echt even uit.</p> <p>Wij hopen je weer wat energie te geven! Kom gezellig chillen, kletsen, gamen, muziek luisteren, een spelletje doen of een wedstrijdje tafelvoetballen. Er is ook de mogelijkheid om in een andere ruimte je huiswerk te maken. En als je behoefte hebt om je verhaal kwijt te kunnen, staat een van onze jongerenwerkers voor je klaar.</p> <p>We hebben per middag een beperkt aantal plekken. Het is verplicht om je vooraf aan te melden voor deze activiteit. Dit kan door te e-mailen naar <a href="mailto:jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu" title="Stuur een e-mail naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu">jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu</a> of door te whatsappen naar 06-58081332 (Jessica) en 06-32452433 (Annika)</p> <p>Al onze activiteiten zijn met in achtneming van de geldende coronamaatregelen.</p> 2021-02-08 12:17:00 +0100 2021-02-08 12:17:20 +0100 2021-02-08 12:27:51 +0100 Online uitleg over coronavaccinaties in Arabisch <p>In deze livestram wordt in het Arabisch verteld waarom vaccineren tegen corona zo belangrijk is. Allerlei vragen en dilemma's rondom vaccineren worden besproken.</p> <p>Doelgroep: Arabisch sprekenden.</p> <p><a href="https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tQygQnUiQAetwGcu-vDaSg" title="Ga naar Zoom">Meld je aan via deze link.</a></p> 2021-02-01 16:39:00 +0100 2021-02-01 16:39:15 +0100 2021-02-01 16:41:55 +0100 Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe? Kinderen zijn leuk, maar opvoeden is niet altijd even makkelijk. Heb je vragen over opvoeden of opgroeien? Dan kun je naar het CJG. <p>Het CJG bestaat in de gemeente Olst-Wijhe uit Jeugdgezondheidszorg (GGD IJsselland), Maatschappelijk werk (De Kern) en Jongerenwerk (Wijz welzijn). De professionals van het CJG werken nauw samen met huisartsen, kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs. Je kunt bij het CJG terecht voor advies, ondersteuning en cursussen. Kijk voor meer informatie over het CJG verder op de <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar website CJG Olst-Wijhe">website CJG Olst-Wijhe</a>.</p> <p> </p> 2021-01-25 00:00:00 +0100 2021-01-25 12:14:27 +0100 2021-01-25 12:14:27 +0100 Scheiden met kinderen, hoe blijf je samen goede ouders? Als je gaat scheiden, blijf je samen de ouders van jullie kinderen. Omdat kinderen trouw zijn aan beide ouders, is het moeilijk voor een kind als de ouders negatief over elkaar praten. Zeg dus geen nare dingen over je ex-partner, ook al ben je zelf boos of verdrietig. <p>Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden en stimuleer het contact met de andere ouder. Maak geen ruzie waar je kind bij is. Een goede band met beide ouders vermindert de kans op problemen na een scheiding. Het is dus belangrijk dat je kind goed contact heeft met beide ouders.</p> <p>Wil je meer informatie over de scheiding en over hoe jullie dit het beste voor jullie kinderen kunnen regelen? Dan kun je terecht bij het CJG. Kijk voor meer informatie op de website van <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website CJG Olst-Wijhe">CJG Olst-Wijhe</a>.</p> <p> </p> 2021-01-04 00:00:00 +0100 2021-01-04 16:35:59 +0100 2021-01-04 16:35:59 +0100 Digitaal oudjaarsevent voor jongeren <p>Heb je nog geen plannen voor nieuwjaar? Vanaf nu wel! Join us organiseert dit jaar namelijk iets ontzettends tofs. Iedere jongere kan op oudjaarsavond van 21:00u tot 23:00u gratis meedoen aan een interactieve, online quiz. Je bent dus (coronaproof) thuis, maar eigenlijk ook samen met andere jongeren door het hele land. Dat wil je niet missen, toch?</p> <p>Lees snel verder op de <a href="http://www.join-us.nu/join-us-new-years-eve/" title="Ga naar website join us">website van Join Us</a>.</p> <p>#joinusnye</p> <p>Let op: Aanmelden kan tot en met 30 december 2020.</p> 2020-12-17 15:22:15 +0100 2020-12-17 15:22:16 +0100 2020-12-17 15:22:16 +0100 Elke dag iets leuks in de kerstvakantie <p>De kerstvakantie is anders dan voorgaande jaren. Je kunt minder bij elkaar op bezoek en drukke plekken moet je zoveel mogelijk vermijden. Toch zijn er leuke activiteiten die je samen met je gezin kunt doen. Het weer is vaak wat onvoorspelbaar, daarom zijn er zowel binnen- als buitenactiviteiten.</p> <p><a href="https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Elke-dag-iets-leuks-in-de-kerstvakantie-Kerstweek" title="Ga naar website NJI">Activiteiten voor in de Kerstweek</a></p> <p><a href="https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Elke-dag-iets-leuks-in-de-kerstvakantie-Oudejaarsweek" title="Ga naar website NJI">Activiteiten voor in de Oudejaarsweek</a></p> 2020-12-17 12:05:36 +0100 2020-12-17 12:05:36 +0100 2020-12-17 12:05:36 +0100 Update: Activiteiten voor jongeren in de kerstvakantie Update: door de nieuwe lockdown die geldt sinds dinsdag 15 december, kunnen de geplande activiteiten voor jongeren helaas niet doorgaan. Alleen de activiteit online escaperoom kan wel doorgaan. <p>De kerstvakantie staat voor de deur. Normaal gesproken een gezellige tijd om af te spreken met vrienden. Dit jaar is dat lastig door de coronamaatregelen. Geen kerst met de hele familie, geen jaarwisseling met vuurwerk. Om er voor jongeren toch een leuke vakantie van te maken, organiseren het jongerenwerk en ut Huus een activiteitenweek. Het hele programma lees je in <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/agenda" title="Ga naar pagina agenda">de agenda</a> op deze site.</p> <p>Ben jij tussen de 10 en 17 jaar? Schrijf je dan samen met je vrienden in voor de escaperoom, de freerunworkshop of één van de andere leuke activiteiten! Natuurlijk worden alle activiteiten coronaproof georganiseerd. Wij wensen je een fijne kerstvakantie!</p> 2020-12-14 08:45:00 +0100 2020-12-14 08:45:36 +0100 2020-12-15 14:48:18 +0100 Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe? Het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe. Alles over opgroeien en opvoeden. Op deze site leest u regelmatig wat het CJG kan bieden aan informatie, advies, bijeenkomsten en cursussen. <p>Kinderen zijn leuk, maar opvoeden is niet altijd even makkelijk. Heb je vragen over opvoeden of opgroeien? Dan kun je naar het CJG.</p> <p>Het CJG bestaat in de gemeente Olst- Wijhe uit Jeugdgezondheidszorg (GGD IJsselland), Maatschappelijk werk (De Kern), Jongerenwerk (Wijz welzijn) en Evenmens. De professionals van het CJG werken nauw samen met huisartsen, kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs.</p> <p>Je kunt bij het CJG terecht voor advies, ondersteuning en cursussen. Kijk voor meer informatie over het CJG op de<a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact"> pagina Contact</a>.</p> 2020-12-09 14:00:00 +0100 2020-01-23 12:21:21 +0100 2021-04-21 14:42:52 +0200 Scherm de baas?! Doe mee met de interactieve online avond Veel kinderen zijn niet weg te slaan achter hun mobieltje. Het lijkt wel of ze niet meer zonder kunnen. In veel gevallen is dat niet zo erg. Maar soms loopt het uit de hand. Je kind komt niet meteen als het geroepen wordt. Irritatie omdat je kind de hele tijd achter de telefoon zit, ook tijdens het eten. Of je kind lijkt nergens anders meer in geïnteresseerd dan de laatste Instagram, snapchat of WhatsApp berichten. Je kunt er als opvoeder wanhopig van worden. <p>Bij Tactus merken ze dat er veel vragen zijn over bijvoorbeeld: wanneer is het een probleem of hoe kun je het bespreekbaar maken? Om deze vragen te beantwoorden organiseert Tactus in samenwerking met Helder Theater op dinsdagavond 8 december, van 20:00 tot 21:00 uur, een online informatieavond over beeldschermgebruik. Op de <a href="https://www.tactus.nl/agenda" title="Ga naar website Tactus">website van Tactus</a> kun je op 8 december een link vinden naar deze informatieavond.</p> <p>Als je nu al vragen hebt dan kun je u terecht bij Alex Govers. Alex is preventieweker bij Tactus en is op werkdagen van maandag tot en met donderdag goed bereikbaar via telefoonnummer 06 10773126. Vragen kun je ook <a href="mailto:a.govers@tactus.nl" title="Stuur een e-mail naar a.govers@tactus.nl">via e-mail</a> stellen.</p> <p>Verder kun je ook op internet veel informatie vinden over beeldschermgebruik. De beste sites op dat gebied zijn:</p> <p> <ul> <li>De <a href="https://www.mediawijsheid.nl/" title="Ga naar website Mediawijsheid">website Mediawijsheid</a> met veel informatie en tips over thema’s als veilig online, sexting en pesten.</li> <li>De <a href="https://www.helderopvoeden.nl/" title="Ga naar website helder opvoeden">website Helder opvoeden</a> met veel informatie en tips over gamen en verslaving.</li> </ul> </p> 2020-12-03 11:39:24 +0100 2020-12-03 11:39:25 +0100 2020-12-03 11:39:25 +0100 Aandacht voor jonge mantelzorgers Het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe. Alles over opgroeien en opvoeden. Op deze site leest u regelmatig wat het CJG kan bieden aan informatie, advies, bijeenkomsten en cursussen. <p>Kinderen zijn mantelzorger als zij opgroeien met een chronisch zieke ouder of met een zusje of broertje met  bijvoorbeeld een enkel- of meervoudige beperking, autisme of ADHD. Deze situatie kan een grote invloed hebben op hun leven.</p> <p>Het is belangrijk dat jonge mantelzorgers zelf ook aandacht en ondersteuning krijgen. Daarom organiseert Evenmens speciaal voor hen leuke activiteiten en/of kunnen zij met het kind praten. Aanmelden of meer informatie? Kijk op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/blijkvanwaardering" title="ga naar pagina Jonge mantelzorgers">pagina Jonge Mantelzorgers.</a></p> 2020-11-25 16:00:00 +0100 2020-01-23 13:09:57 +0100 2020-01-23 13:13:26 +0100 Jongerenontmoetingscafé voor jongeren met een beperking Het jongerenwerk van WijZ welzijn, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe, organiseert maandelijks een ontmoetingscafé voor jongeren met een beperking in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar. <p>Het maken van contact en het aangaan en onderhouden van vriendschappen is vaak moeilijk voor deze jongeren. Het feit dat alle deelnemers een beperking hebben, maakt het vaak makkelijker om jezelf te kunnen zijn. Het is prettig voor deze jongeren dat zij op een laagdrempelige manier met elkaar kennis kunnen maken en lol kunnen hebben zoals elke jongere dat wil en doet.</p> <p>De avond vindt eenmaal per maand plaats op zaterdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Spoc aan de Lange Slagen 29 in Wijhe.</p> <p>Aanmelden of meer informatie? Kijk op <a href="cjg.olst-wijhe.nl" title="ga naar pagina cjg.olst-wijhe.nl">cjg.olst-wijhe.nl</a>.</p> 2020-11-23 14:00:00 +0100 2020-11-23 14:43:45 +0100 2020-11-23 14:43:45 +0100 Wie zijn de mensen achter het CJG? Maak kennis met de mensen van het Centrum voor Jeugd en Gezin. <p>Op de <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/wiezijnwij" title="ga naar pagina Wie zijn wij">pagina Wie zijn wij</a> stellen alle mensen van het Centrum voor Jeugd en Gezin zichzelf voor.</p> 2020-08-19 17:00:00 +0200 2020-01-23 12:24:56 +0100 2020-01-23 12:24:56 +0100 Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Olst-Wijhe. Alles over opgroeien en opvoeden. Op deze website leest u regelmatig wat het CJG kan bieden aan informatie, advies, bijeenkomsten en cursussen. <p>Kinderen zijn leuk, maar opvoeden is niet altijd even makkelijk. Heb je vragen over opvoeden of opgroeien? Je kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens het <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact">inloopspreekuur van het CJG</a></p> <p><a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact"></a><a>Onderwerpen waarvoor ouders bijvoorbeeld bij het CJG komen zijn:</a></p> <ul> <li>Mijn kind eet slecht, wat kan ik hieraan doen?</li> <li>Ontwikkelt mijn baby zich goed?</li> <li>Hoe kan ik omgaan met de driftbuien van mijn peuter?</li> <li>Mijn puber gamet veel, moet ik mij zorgen maken?</li> </ul> <p>Kijk voor meer informatie over het CJG en de inloopspreekuren op de<a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact"> pagina Contact</a>.</p> 2020-08-12 10:30:00 +0200 2020-01-23 12:16:37 +0100 2020-01-23 12:17:08 +0100 Inloopspreekuren en bijeenkomsten vervallen In verband met de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vervallen de inloopspreekuren van de GGD Jeugdgezondheidszorg/het CJG tot en met 31 augustus. <p>Deze spreekuren vinden normaal gesproken plaats in Olst op dinsdag om 13.00 uur en in Wijhe op donderdag om 9.00 uur.</p> <p>Wij blijven telefonisch bereikbaar via 088-4430702 en via e-mail: <a href="mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl" title="Stuur een e-mail naar CJG Olst-Wijhe">jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl</a>.</p> <p>CJG activiteiten die gepland staan tot en met 31 augustus gaan niet door. Op deze website vindt u meer informatie over de activiteiten. U kunt ook contact opnemen met de organisator voor meer informatie.</p> 2020-07-22 10:41:00 +0200 2020-07-22 10:41:12 +0200 2020-07-22 10:42:17 +0200 Zelfmoordpreventie bereikbaar op 113 Mensen in psychische nood kunnen voortaan direct een hulpverlener aan de lijn krijgen als zij het nummer 113 bellen. <p>Wie kampt met zelfmoordgedachten kan voortaan de hulplijn van Stichting 113 Zelfmoordpreventie direct bereiken op het telefoonnummer 113. Dat heeft de stichting dinsdag bekendgemaakt op de eigen website. Naast het nieuwe nummer zal de stichting bereikbaar blijven op het oude telefoonnummer.</p> <h2>Weg met verwarring</h2> <p>In oktober maakte het kabinet bekend te gaan onderzoeken of het mogelijk was om 113 beschikbaar te maken als hulplijn. Daarvoor moest eerst onder andere onderzocht worden of er niet te veel verwarring zou ontstaan met 112, waardoor mensen in nood per ongeluk het verkeerde nummer zouden bellen. Ook moest er gekeken worden of er technische obstakels waren.</p> <h2>Simpelweg 113</h2> <p>Eerder was de hulplijn alleen bereikbaar op het nummer 0900-0113, wat er in het verleden zeker twee keer toe heeft geleid dat iemand met zelfmoordgedachten de stichting niet heeft kunnen bereiken. Daarom zijn nu de nummers 113 (reguliere belkosten) en 0800-0113 (gratis) toegevoegd.</p> <p>Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer: 113, 0800-0113 of chat anoniem via <a href="http://www.113.nl" title="Ga naar website 113 zelfmoordpreventie">113.nl</a>.</p> 2020-07-09 10:12:00 +0200 2020-07-09 10:12:25 +0200 2020-07-09 10:13:39 +0200 CJG over ouders en kinderen in crisistijd Mirjam Wichink is jeugdverpleegkundige bij de GGD. Francisca Kleine Schaars werkt als maatschappelijk werker voor De Kern. Samen maken zij deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe (CJG). Toen de crisis uitbrak, moest ook hun manier van werken op de schop. Van persoonlijke gesprekken naar (video)bellen. Er kwamen allerlei nieuwe vragen. Structuur viel bij iedereen weg en mensen maakten zich zorgen. Wat merkten zij bij ouders en kinderen van de crisis? <p>“Van het ene op het andere moment kwamen we niet meer op kantoor, niet meer bij scholen en niet meer bij gezinnen”, vertelt Francisca. “We werkten volledig vanuit huis. We waren niet gewend om met cliënten te videobellen. Je belt wel eens om te horen hoe het gaat, maar niet voor een hulpverleningstraject. Dat was een hele verandering voor ons.” Mirjam: “We hebben gezien dat iedereen een groot aanpassingsvermogen heeft. Vrij snel was alles geregeld om ons werk goed te kunnen doen. Het is natuurlijk vreemd dat je als jeugdverpleegkundige geen consulten meer doet op het consultatiebureau. Alleen de jeugdarts ziet nu kinderen. Het persoonlijke contact met ouders en kinderen mis ik wel. Ik moest dan ook erg wennen aan deze nieuwe manier van werken.” Francisca vult aan: “Videobellen geeft je ook niet een volledig beeld. Je ziet wel de gezichtsuitdrukking, maar mist de lichaamstaal. Normaal kun je meer signaleren dan nu.”</p> <h2>Behoefte aan een praatje</h2> <p>“Ik vond het mooi om te zien hoe ouders en leerkrachten zich aanpasten toen de scholen van de ene op de andere dag dicht gingen”, gaat Mirjam verder. “We mailden de scholen om hen waar nodig hulp te bieden. Daarnaast belden we veel met ouders. Je praat over de kinderen, maar hoort ook meteen hoe het met hen zelf gaat. Sommige ouders genoten van de <em>quality time</em> met hun kinderen terwijl andere ouders er soms gek van werden dat de kinderen de hele dag thuis waren. Het is mooi dat mensen hier eerlijk over zijn zodat we hen waar mogelijk kunnen helpen. Ouders vonden het vaak fijn dat we belden. Veel van hen hadden behoefte aan een praatje, iemand bij wie ze zonder oordeel hun ei kwijt konden.” Francisca: “Ook op scholen deed iedereen enorm zijn best. Online lessen werden klaar gezet en ze hielden zicht op de leerlingen, zodat ze niemand uit het oog verloren.”</p> <h2>Hulpvragen weer op gang</h2> <p>Aan het begin kreeg het CJG vooral vragen over corona. Hoe gaan we hiermee om? Hoe delen we de dag in? Kan mijn kind buiten spelen met andere kinderen? Francisca: “Nu er weer meer kan, zien we dat er ook weer meer hulpvragen komen. Ik begeleid bijvoorbeeld veel kinderen met faalangst. In de periode dat de kinderen thuis waren, hoorde ik van veel ouders dat ze minder buikpijn en stress hadden. Nu de scholen weer zijn gestart, krijgen we meer vragen. Kinderen maken zich meer zorgen, ze moeten weer wennen aan volle klassen.” Mirjam: “Bij de GGD hebben we natuurlijk ook veel met jonge ouders te maken. Als je een kindje krijgt, krijg je normaal gesproken veel aandacht. Nu mochten de kersverse ouders geen bezoek ontvangen. Vooral voor de moeders was dat heel eenzaam. En wanneer laat je dan weer iemand toe? Wanneer is het veilig voor de baby, maar bijvoorbeeld ook voor opa en oma? Dat is heel moeilijk. Ook voor kinderen is het moeilijk, want ze missen het knuffelen met opa en oma en moeten ineens afstand houden. En wat denk je van pubers. Die hebben een grote behoefte om met leeftijdsgenoten te chillen. Ze zitten in een periode waarin ze loskomen van hun ouders en leeftijdsgenoten belangrijker worden. Dan zit je ineens met z’n allen thuis. Sommige gezinnen hebben hier echt last van gehad. Veel pubers waren blij dat ze weer naar school konden.” Francisca: “Ik ben benieuwd hoe dat na de zomer gaat, want 1,5 meter afstand houden is voor pubers bijna niet te doen. Deze tijd is echt zwaar voor ze.” Mirjam: “Ook bij jongere kinderen zagen we dat ze blij waren om weer naar school te gaan. Ze hadden hun leraren gemist. Het is mooi om te zien hoe veilig zij zich voelen op school.”</p> <p>Heb je vragen over opvoeden en opgroeien, in het algemeen of in coronatijd? Onze website is volledig vernieuwd en bevat een schat aan informatie en inspiratie. Goed om te weten: Het inloopspreekuur bij het CJG gaat voorlopig nog niet door.</p> 2020-06-22 02:45:00 +0200 2020-06-18 13:52:18 +0200 2020-06-18 13:52:18 +0200 Leuke verrassing voor alle jonge mantelzorgers In de eerste week van juni is de jaarlijkse Week van de Jonge Mantelzorger. Dit jaar loopt alles echter anders. Daarom heeft Evenmens een leuke actie bedacht. Alle jonge mantelzorgers werden even in het zonnetje gezet. Vrijwilligers hebben in de week van 1 tot en met 7 juni bij alle jonge mantelzorgers die geregistreerd staan bij Evenmens een leuke goodiebag gebracht. <p>Wethouder Herman Engberink van de gemeente Olst-Wijhe bracht een bezoekje aan Eline en Carice. Zij zijn jonge mantelzorger voor hun vader. Eline en Carice waren blij verrast met dit bezoek en vonden de verrassing erg leuk! De tassen werden mede mogelijk gemaakt door de Heutink Foundation, stichting Vang je Droom, BONI Wijhe, The Post in het kader van de #flowerboostchallenge en Kinderzwerfboek.</p> <h2>Jonge mantelzorgers</h2> <p>Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met zorg. Bijvoorbeeld een broer of zus met een chronische ziekte of beperking, een vader of moeder met een psychische ziekte of ernstige verslaving, of een opa of oma die intensieve zorg nodig heeft en in de directe omgeving van het gezin woont. De jongeren en kinderen hebben vaak taken en zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Ze maken zich zorgen over de ziekte en het verloop, verrichten doorgaans meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgen voor een broertje of zusje, passen op het zieke familielid en bieden emotionele steun. Hiermee lopen de kinderen het risico op overbelasting of missen ze de zorg en aandacht die kinderen in hun groei en ontwikkeling nodig hebben.</p> <p>Ben je of ken je ook een jonge mantelzorger? Neem dan gerust contact op met <a href="https://evenmens.nl/jonge-mantelzorgers" title="Ga naar website Evenmens">Evenmens</a>. De consulent jonge mantelzorgers in de gemeente Olst-Wijhe kan het volgende voor jou betekenen: zij kan jou in contact brengen met andere jonge mantelzorgers, je kunt jouw verhaal kwijt of meedoen aan activiteiten. Ook kan Evenmens meedenken over hoe de zorg wat minder zwaar voor jou kan worden.</p> 2020-06-08 11:48:44 +0200 2020-06-08 11:48:44 +0200 2020-06-08 11:48:44 +0200 Aandacht voor jonge mantelzorgers Het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe. Alles over opgroeien en opvoeden. Op deze website leest u regelmatig wat het CJG kan bieden aan informatie, advies, bijeenkomsten en cursussen. <h2>Aandacht voor jonge mantelzorgers</h2> <p>Kinderen zijn mantelzorger als zij opgroeien met een chronisch zieke ouder of met een zusje of broertje met  bijvoorbeeld een enkel- of meervoudige beperking, autisme of ADHD. Deze situatie kan een grote invloed hebben op hun leven. Het is belangrijk dat jonge mantelzorgers zelf ook aandacht en ondersteuning krijgen. Daarom organiseert Evenmens speciaal voor hen leuke (online) activiteiten en/of kunnen zij met het kind praten. Aanmelden of meer informatie? Kijk dan op de <a href="http://www.evenmens.nl" title="Ga naar website Evenmens">website van Evenmens.</a></p> <br /> 2020-05-12 02:45:00 +0200 2020-05-07 14:07:52 +0200 2020-05-07 14:07:52 +0200 Geweld hoort nergens thuis! Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt iedereen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Veel mensen maken zich zorgen. Gezinsleden brengen meer tijd met elkaar door. In sommige situaties lopen de spanningen thuis op, waardoor huiselijk geweld kan toenemen. <p>Nu mensen elkaar minder zien op verjaardagsfeestjes, school of de sportclub, blijft huiselijk geweld vaker verborgen. In deze uitzonderlijke tijd is het daarom extra van belang dat mensen iets doen. Een kleine stap kan al een groot verschil maken. Zowel voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld als voor mensen in hun omgeving.</p> <p>Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. In alle gevallen kun je via telefoonnummer 0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem.</p> <p>Meer informatie lees je op de <a href="http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl" title="Ga naar Ik vermoed huiselijk geweld">website Ik vermoed huiselijk geweld</a>.</p> 2020-05-04 02:00:00 +0200 2020-05-01 09:51:36 +0200 2020-05-01 09:51:36 +0200 Wat als de spanningen thuis oplopen? We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Daarom proberen we zoveel mogelijk te helpen. <h2>Deel (samen) je dag in, zorg voor regelmaat</h2> <p>Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga om dezelfde tijd naar bed. Eet, ontspan, beweeg en werk op dezelfde tijdstippen. Maak goede afspraken over wat wel en niet mag, en wie wat doet. Beweeg voldoende. Vraag aan elkaar hoe het gaat, en of je wat voor iemand kan doen.</p> <h2>Uit je gevoelens en maak afspraken</h2> <p>Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat kinderen tekenen of hun gevoelens uitbeelden met speelgoed. Laat spanning niet tot onveilige situaties leiden. Zorg dat er afspraken zijn bij wie jij, je partner en/of je kinderen terecht kunnen als het uit de hand loopt.</p> <h2>Bespreek spanningen en ruzies</h2> <p>Praat ruzies uit, en vertel elkaar waar je je zorgen over maakt. Bespreek oplossingen: Wat maakt jou, je partner en/of je kinderen weer rustig?</p> <h2>Neem een time-out</h2> <p>Verlies je de controle? Tel tot 10. Adem diep in en uit. Neem afstand. Zoek een veilige plek. Ga bijvoorbeeld buiten een stukje wandelen, als dat kan en niemand thuis ziek is.</p> <h2>Zoek steun of hulp</h2> <p>Blijf contact houden met vrienden en familie. Praat met iemand die je vertrouwt. Bel of chat als je wil praten, iets wil vragen of iemand zoekt die naar je luistert:</p> <ul> <li><strong>Kinderen en jongeren (8-18 jaar)</strong><br />Ga naar de <a href="https://www.kindertelefoon.nl/" title="ga naar site kindertelefoon">Kindertelefoon</a> of bel: 0800-0432<br /><br /></li> <li><strong>Jongeren</strong><br />Gebruik de chatfunctie via <a href="https://www.jouwggd.nl/" title="ga naar site ggd">JouwGGD.nl</a><br /><br /></li> <li><strong>Volwassenen</strong><br />Bezoek <a href="https://deluisterlijn.nl/" title="ga naar site luisterlijn">de luisterlijn</a> of bel 0900-0767<br />Bezoek <a href="https://mindkorrelatie.nl/" title="ga naar site korrelatie">Mindkorrelatie </a>of bel 0900-1450<br />Een <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contactformulier" title="Ga naar contactformulier CJG Olst-Wijhe">jeugdgezondheidszorg-organisatie</a> in de buurt<br />Ouderen kunnen ook bellen met de <a href="https://www.anbo.nl/" title="ga naar site ANBO">ANBO</a> via 0348-466-666 of chatten met het <a href="https://www.ouderenfonds.nl/" title="ga naar site ouderenfonds">Nationaal Ouderenfonds.</a><br />Denk je eraan om jezelf pijn te doen, of aan zelfmoord? Bel 0900-0113 of chat met vrijwilligers op <a href="https://www.113.nl/" title="ga naar site 113">113.nl</a>.</li> </ul> <p><span>Contact met 'Veilig Thuis'</span></p> <p>Maak jij je zorgen over de veiligheid van jezelf, iemand in je gezin of iemand die je kent? Je mag elke dag, 24 uur per dag, <a href="https://veiligthuis.nl/" title="ga naar site veilig thuis">Veilig Thuis</a> bellen op 0800-2000. Voor een luisterend oor en advies over de situatie waarover jij je zorgen maakt. Dit kan ook anoniem. Bij direct gevaar bel je 112.</p> <h2>Meer tips</h2> <p>Meer tips over oplopende spanningen vind je op:</p> <ul> <li>CJG Olst-Wijhe <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/kindermishandelingengeweld" title="Ga naar pagina kindermishandeling en geweld">webpagina over kindermishandleing en geweld</a></li> <li><a href="https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/" title="ga naar site ik vermoed huiselijk geweld">Ik vermoed huiselijk geweld</a></li> <li><a href="https://www.centrumseksueelgeweld.nl/het-is-niet-jouw-schuld/" title="Ga naar website Centrum Seksueel Geweld">Centrum Seksueel Geweld</a></li> </ul> 2020-04-14 10:45:00 +0200 2020-04-14 10:30:59 +0200 2020-10-28 16:59:20 +0100 Hulp voor kinderen in kwetsbare (thuis)situaties De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn verlengd tot en met 28 april. Scholen en kinderopvang blijven dicht en de meeste mensen werken thuis. Dit heeft veel impact op gezinnen. Het vraagt de nodige flexibiliteit en brengt uitdagingen met zich mee. Soms zijn deze uitdagingen te groot. Soms ontstaan er onveilige situaties, doordat bijvoorbeeld kinderen of ouders met sociaal-psychische problemen nu de hele dag thuis zijn. Er is hulp mogelijk voor deze gezinnen in de vorm van noodopvang, zorg of ondersteuning. <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft afspraken gemaakt met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Olst-Wijhe over gezinnen waarvan de thuissituatie kwetsbaar is. Het CJG kijkt goed wat er nodig is om zo ernstige problemen (een crisis) te voorkomen. Eventueel kan er voor de kinderen uit het gezin noodopvang of andere ondersteuning worden ingezet.</p> <p>Lukt het niet meer om uw kind thuis goed op te vangen en zijn er geen mogelijkheden meer in uw eigen netwerk? Loopt de spanning thuis op en is de balans verstoord? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.</p> <p>Dit kan via toegangsteamjeugd@olst-wijhe.nl of 14 0570.</p> <p>Het CJG gaat samen met u op zoek naar een passende oplossing voor de komende weken, dit hoeft niet altijd noodopvang te zijn. Samen proberen we de balans terug te krijgen.</p> <h2>Over het CJG</h2> <p>Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.</p> <p>Hier kunt u terecht om antwoord te krijgen op vragen die er zijn. Of samen met het CJG zoeken naar de ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie. Ook in deze bijzondere tijd is het CJG er voor advies en ondersteuning. Kijk voor meer informatie op deze website.</p> 2020-04-10 11:50:00 +0200 2020-04-10 11:51:34 +0200 2020-04-10 11:51:34 +0200 Tips en nuttige informatie voor ouders <p>Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus en de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding tegen te gaan. Dit geldt ook voor ouders en kinderen die opeens veel samen thuis zijn. Samen thuis werken en voor school leren. Dat kan een hele uitdaging zijn. <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/coronatipsvoorthuis" title="Ga naar coronatips">Bekijk onze pagina</a> met nuttige informatie en tips voor ouders om deze weken zo goed mogelijk door te komen.</p> 2020-04-10 02:30:00 +0200 2020-04-09 15:56:48 +0200 2020-04-09 15:56:48 +0200 Peuteravonden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin - vervalt Het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe. Alles over opgroeien en opvoeden. Op deze site leest u regelmatig wat het CJG kan bieden aan informatie, advies, bijeenkomsten en cursussen. <p>Voor veel ouders is de peuterfase een intensieve fase. Peuters ontwikkelen zich enorm snel, willen alles zelf doen en kunnen heel boos worden als iets niet lukt of niet mag. Tegelijkertijd kun je in deze fase genieten van al die grappige en aandoenlijke momenten waarop je kind iets voor het eerst doet. Als ouder kun je in deze periode soms best wat tips, adviezen en ondersteuning gebruiken.</p> <p>Het CJG organiseert daarom twee keer per jaar een peuteravond. Tijdens deze avonden ga je met andere ouders en professionals van het CJG in gesprek over de ontwikkeling en opvoeding van je peuter. Meer informatie en data voor deze en andere activiteiten van het CJG viind je bij <a href="http://cjg.olst-wijhe.nl/agenda" title="ga naar pagina agenda">agenda en activiteiten</a>.</p> 2020-03-18 10:00:00 +0100 2020-01-23 12:27:11 +0100 2020-03-16 15:36:18 +0100 Inloopspreekuren CJG vervallen In verband met de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vervallen voorlopig de inloopspreekuren van de GGD Jeugdgezondheidszorg/het CJG. <p>Deze spreekuren vinden normaal gesproken plaats in Olst op dinsdag om 13.00 uur en in Wijhe op donderdag om 9.00 uur.</p> <p>Wij blijven telefonisch bereikbaar via 088-4430702 en via e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl.</p> <p>CJG activiteiten die gepland staan tot en met 6 april gaan niet door. Op deze website vindt u meer informatie over de activiteiten. U kunt ook contact opnemen met de organisator voor meer informatie.</p> 2020-03-17 15:00:00 +0100 2020-03-17 15:13:04 +0100 2020-03-17 15:13:04 +0100 Open meespeelochtenden Peuterwerk Wij vinden het belangrijk dat alle peuters uit Olst-Wijhe naar de kinderopvang of het peuterwerk gaan. Goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start op de basisschool. Peuterwerk is de eerste stap in de richting van de grote wereld en een ideale plek voor peuters om andere kinderen te ontmoeten. <p>Van maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart, van 9.30 uur tot 11.30 uur, organiseren alle locaties van Kinderopvang KOOS en Kindercentrum de Bieënkorf open meespeelochtenden. U en uw kind kunnen dan kennismaken met kinderopvang of peuterwerk.</p> <p><span>Als uw kind al naar de kinderopvang of het peuterwerk gaat dan is deze brief niet voor u bestemd.</span></p> <h2>Wilt u eerst meer informatie?</h2> <p><span>Op de websites van <a href="http://www.kinderopvangkoos.nl" title="ga naar http://www.kinderopvangkoos.nl">Kinderopvang KOOS</a> en <a href="http://www.bieenkorf.nl" title="ga naar http://www.bieenkorf.nl">Kindercentrum de Bieënkorf</a> vindt u informatie over de locaties, de inhoud van peuterwerk, wat het kost, hoe u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, wat u kunt doen als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, etc. Maar u kunt natuurlijk ook altijd bellen of mailen met één van de organisaties. </span></p> <p>Graag tot ziens op één van de open meespeelochtenden.</p> 2020-03-02 12:27:50 +0100 2020-03-02 12:27:50 +0100 2020-03-02 12:27:50 +0100 Heb de liefde lief Bijna alle ouders herkennen het: als je samen kinderen krijgt wordt het moeilijker om je relatie leuk te houden. Komt de liefde in je drukke gezinsleven toch weer op de laatste plaats. Vergeet je om niet alleen papa en mama, maar ook partner en minnaar te zijn. Irriteer je aan je partner waardoor je afstand houdt, met of zonder gemopper en geruzie. <p>Soms raak je elkaar kwijt in het veeleisende leven als gezin. Kan gebeuren: eventjes een beetje, of zelfs voor langere tijd. En terwijl je dat eigenlijk niet wilt, gebeurt het toch. Overkomt het ook jullie.</p> <p>Laat het er niet bij zitten. Verzet je tegen de verwijdering en zoek naar de weg omhoog en naar elkaar. Wacht niet tot het vanzelf weer beter gaat, want dat gebeurt meestal niet. Wacht ook niet tot je partner initiatief neemt, maar doe het zelf. Zeg stop tegen het uit elkaar groeien. en zeg opnieuw ja tegen elkaar.</p> <p>Weet je wat opvalt in de verhalen van ouders die uit elkaar gaan? Een tijdje voordat het fout ging, stopte het al met goed gaan. En op dat moment had er eigenlijk iets moeten gebeuren. Omdat het toen best nog had gekund.</p> <p>Wat doe jij deze week voor je relatie? We geven je elke dag een paar suggesties. Uiteraard allemaal tips van andere vaders en moeders. Hieronder lees je de eerste, afkomstig uit het boekje Voor de Liefhebbers. Leve de liefde! Ook die van jullie.</p> <p>Meer weten? Neem dan eens een kijkje op de website van <a href="https://familyfactory.nu/" title="ga naar https://familyfactory.nu/">The Family Factory</a>.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2020-02-11 09:14:00 +0100 2020-02-11 09:14:17 +0100 2020-02-11 09:14:41 +0100 Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Olst-Wijhe. Alles over opgroeien en opvoeden. Op deze site leest u regelmatig wat het CJG kan bieden aan informatie, advies, bijeenkomsten en cursussen. <p>Kinderen zijn leuk, maar opvoeden is niet altijd even makkelijk. Heb je vragen over opvoeden of opgroeien? Je kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens het <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact">inloopspreekuur van het CJG</a></p> <p><a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact"></a><a>Onderwerpen waarvoor ouders bijvoorbeeld bij het CJG komen zijn:</a></p> <ul> <li><span><span> </span></span><span>Mijn kind eet slecht, wat kan ik hieraan doen?</span></li> <li>Ontwikkelt mijn baby zich goed?</li> <li>Hoe kan ik omgaan met de driftbuien van mijn peuter?</li> <li>Mijn puber gamet veel, moet ik mij zorgen maken?</li> </ul> <p>Kijk voor meer informatie over het CJG en de inloopspreekuren op de<a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact"> pagina Contact</a>.</p> 2020-02-05 10:00:00 +0100 2020-01-23 12:15:24 +0100 2020-01-23 13:10:17 +0100 Welke jongere verdient het Jeugdcompliment Olst-Wijhe Kinderen en jongeren zijn soms tot grootse dingen in staat. Zij zetten zich op bijzondere manieren in voor de Olst-Wijhese samenleving. Hun frisse ideeën en tomeloos enthousiasme maken dat zij onmisbaar zijn in onze maatschappij. <p>Kent u een jongere die zich bijzonder heeft ingezet voor de samenleving? Meld hem of haar dan aan voor het Jeugdcompliment!</p> <p>Aanmelden kan tot 12 februari. De uitreiking vindt plaats op 4 maart 2020, vlak na de Nationale Complimentendag. Natuurlijk is dit onder voorbehoud van de aanmeldingen. <a href="https://www.olst-wijhe.nl/jeugdcompliment" title="Aanmelden jeugdcompliment">Meld iemand aan.</a></p> 2020-01-21 16:00:00 +0100 2020-01-21 09:54:26 +0100 2020-01-24 09:36:01 +0100 Nieuwe website Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom op de nieuwe website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe. <p>Op dit moment werken wij hard om de website te bouwen. Het kan voorkomen dat je soms een foutmelding krijgt of niet alles kunt vinden. Kun je iets niet vinden neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je op de <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact">pagina Contact</a>.</p> <p>Kom in de loop van januari nog eens terug als deze website af is.</p> <p> </p> 2019-12-20 21:00:00 +0100 2019-11-28 12:05:52 +0100 2019-12-20 15:02:02 +0100