Samen sterk voor de jeugd in Olst-Wijhe

Kinderen, jongeren, ouders en professionals die werken met de jeugd in Olst-Wijhe: hun input was een belangrijke basis voor het jeugdbeleid Olst-Wijhe.

Door steeds slimmer samen te werken en snel hulp te bieden als er signalen zijn dat een kind of jongere hulp nodig heeft, zorgen we ervoor dat de jeugd in Olst-Wijhe gezond, veilig en kansrijk opgroeit.

Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor het jeugdbeleid, moeten zij met minder geld méér jongeren helpen die hulp of zorg nodig hebben. Dat geldt ook voor Olst-Wijhe. “Zorgelijk”, vindt wethouder Marcel Blind. “Het kabinet heeft afgelopen zomer wel besloten om extra geld uit te trekken voor de jeugd na coronatijd. Dat is mooi, maar dit is bij lange na niet genoeg om ons structurele tekort op te lossen.”

Tóch is Marcel optimistisch. In de eerste plaats omdat het met de jeugd in Olst-Wijhe in het algemeen goed gaat, maar ook omdat het nieuwe jeugdbeleid van Olst-Wijhe een positief perspectief biedt. Door nog meer inzet op preventie en slimme samenwerking, wil Olst-Wijhe de jeugd goed en betaalbaar blijven helpen.

Problemen voorkomen

Preventie betekent dat er veel aandacht is voor het voorkomen van ‘problemen’. Denk aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, onder meer door de inzet van combinatiefunctionarissen sport en cultuur op de scholen.
Via het project THINK besteedt het voortgezet onderwijs uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en ook aan een gezonde leefstijl. Ook trainingen om sociaal vaardiger te worden of extra (taal)aanbod voor peuters voor een goede start op de basisschool helpen voorkomen dat kinderen ‘later’ vastlopen.

“We willen er snel bij zijn als een kind toch iets extra’s nodig heeft”, licht Marcel toe, “en dan liefst in zijn eigen natuurlijke omgeving en zo gewoon mogelijk. Daarom is het goed nieuws dat ouders ons Centrum voor Jeugd en Gezin weten te vinden als zij een vraag hebben over het opvoeden en opgroeien van hun kind. Hoe eerder zij die vraag stellen, hoe sneller er hulp komt en hoe ‘lichter’ die vaak kan zijn.”

Dit blijkt ook bij de inzet van de praktijkondersteuner bij de huisartsen in Olst-Wijhe, waardoor gespecialiseerdere en veel duurdere jeugdzorg in veel situaties niet nodig is, óf korter kan duren. “Die praktijkondersteuning is nu uitgebreid omdat we er zo tevreden over zijn.”

Hulp ‘gewoon’ en dichtbij

“We brengen ondersteuning graag naar een kind en zijn gezin toe in plaats van andersom”, legt Marcel uit. Zo zijn de jeugdwerkers van Centrum Jeugd en Gezin en andere jeugdhulpwerkers vaker ín de scholen te vinden. En zijn het jongerenwerkers die de THINK sociale vaardigheidslessen geven in het voortgezet onderwijs.

Er wordt ingezet op versterking van het eigen netwerk van een gezin via vrienden, familie of vrijwilligers. Gezinnen voelen zich bijvoorbeeld goed geholpen door de gespecialiseerde gastgezinnen die via de organisatie voor informele zorg Evenmens worden ingezet.

Niet alleen jeugdorganisaties in Olst-Wijhe werken steeds samen rond het kind en zijn gezin, dat gebeurt ook in de regio. Neem het Parentshouse, dat samen met gemeente Raalte is opgezet. De tijdelijke woonruimte voor ouders in een echtscheidingssituatie is sinds 2020 bijna volledig bewoond geweest en blijkt heel helpend, omdat kinderen hun beide ouders in de buurt kunnen houden.

Kind op één

“Er gebeuren mooie dingen voor de jeugd in Olst-Wijhe”, constateert Marcel. “Onze schaalgrootte helpt daarbij denk ik, maar zeker ook onze gezamenlijke visie. Dat niemand van alle betrokken jeugdorganisaties en college en raad nooit vergeten dat het kind op één staat, is iets om trots op te zijn.”

Jeugdbeleid Olst-Wijhe in vogelvlucht

In Olst-Wijhe moet ieder kind gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Als ondersteuning nodig is, dan organiseren we dat zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind en zijn gezin: thuis, op school en/of in de vrije tijd. We doen dat zo gewoon mogelijk, zodat een kind of jongere mee kan (blijven) doen in zijn normale leven. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met tegenslag en het is goed om onze jeugd weerbaar te maken. Een goede basis is voorwaarde. Denk aan ons Centrum Jeugd en Gezin, dat snel schakelt als kinderen, jongeren en ouders uit Olst-Wijhe een vraag hebben, of extra hulp kunnen gebruiken.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen