Vandaag begint de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling. Met dit keer extra aandacht voor internationale kinderrechten.

" /> Nieuws detail Olst-Wijhe Gezin | - CJG Olst-Wijhe

18 t/m 24 november: Week tegen Kindermishandeling

Vandaag begint de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling. Met dit keer extra aandacht voor internationale kinderrechten.

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling staan de verhalen centraal van ouders, kinderen en professionals die te maken hebben gehad met kindermishandeling. Zij vertellen over hun ervaringen en over wat hen heeft geholpen om tot een oplossing te komen. De week duurt tot en met 24 november. Het is de bedoeling dat de week helpt om steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk te laten opgroeien.

30 jaar kinderrechten, 30 verhalen

Op 20 november 2019 is het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom zijn er vanaf maandag 18 november 2019, 12.00 uur 's middags, dertig persoonlijke verhalen te lezen van mensen die met kindermishandeling te maken kregen.

Activiteiten

Deze week zijn er door het hele land activiteiten over kindermishandeling. Er zijn bijvoorbeeld discussie-bijeenkomsten en theatervoorstellingen voor scholieren, voorlichtingsavonden voor ouders en lezingen en workshops voor mensen die werken in de jeugdsector. 

De Week tegen Kindermishandeling 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Maak je je zorgen over een kind? 

Dit kun je doen:

 
Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Contactgegevens

 

Vragen over:

Opvoeden of opgroeien?

GGD IJsselland  
088 - 443 07 02 
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl

Inloopspreekuren Olst en Wijhe

Indicatie voor (jeugd)hulp?

Gemeente Olst-Wijhe 
14 0570 (zonder kengetal)
jeugdteam@olst-wijhe.nl

Crisissituatie?

Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis IJsselland
0800 2000 (buiten kantooruren)