15% van de kinderen speelt nooit buiten

Uit een enquête onder ruim 6000 ouders blijkt dat 15% van de kinderen nooit buiten speelt. Jantje Beton noemt de resultaten 'alarmerend'.

“Deze kinderen die nooit buitenspelen lopen hierdoor het risico zich niet optimaal te ontwikkelen”, zegt Dave Ensberg-Kleijkers (directeur van Jantje Beton). “Buitenspelen is namelijk goed voor hun gezondheid, hun zelfvertrouwen, hun intellectuele ontwikkeling, de manier waarop ze met andere kinderen samenwerken en hun gevoel van geluk en welbevinden”.

Het onderzoek

Jantje Beton zet zich ervoor in dat alle kinderen kunnen (buiten)spelen. Daarom heeft de organisatie eind 2018 twee onderzoeken uit laten voeren om meer te weten te komen over buiten spelen. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Kinderen spelen gemiddeld 8,4 uur per week buiten
  • 58% van de ouders geeft aan dat hun kinderen minder dan dit gemiddelde buitenspelen
  • 15% van de kinderen speelt nooit buiten

Bij de groep van kinderen die nooit buiten spelen gaat het volgens Jantje Beton vooral om kinderen uit de hogere sociale klasse in de Randstad. Volgens een tweede onderzoek brengen deze ouders zelf ook weinig tijd buiten door. Uit dit tweede onderzoek blijkt ook dat ongeveer de helft van de kinderen zelf de voorkeur geeft aan digitaal spelen boven buitenspelen.

Tips om meer buiten te spelen

Wil je je kinderen stimuleren om meer naar buiten te gaan? Jantje Beton geeft op de website allerlei tips en inspiratie. Bijvoorbeeld:

  • Samen spelen is leuker: help je kind om buitenspeelmaatjes in de buurt te vinden.
  • Ga met je kind mee naar buiten om leuke speelplekken te zoeken en speel zelf mee.
  • Maak tijd voor buitenspelen, plan het schema van je kind niet te vol. Je kunt het buitenspelen ook onderdeel maken van andere uitstapjes.
  • Is je kind bang om naar buiten te gaan? Probeer de angst te begrijpen en weg te nemen.
  • Slecht weer bestaat niet! Ook in de regen kan je naar buiten. Doe desnoods de regendans.

Uitgebreide informatie en tips vind je op de website van Jantje Beton voor ouders: de Jantje Beton Buitenbeweging.

Bron: Jantje Beton

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Contactgegevens

 

Vragen over:

Opvoeden of opgroeien?

GGD IJsselland  
088 - 443 07 02 
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl

Inloopspreekuren Olst en Wijhe

Indicatie voor (jeugd)hulp?

Gemeente Olst-Wijhe 
14 0570 (zonder kengetal)
jeugdteam@olst-wijhe.nl

Crisissituatie?

Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis IJsselland
0800 2000 (buiten kantooruren)