Jongeren steeds later uit huis

Nederlandse jongeren blijven steeds langer bij hun ouders wonen. Vooral studenten gaan later uit huis.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar toen ze uit huis gingen. In 2012 was dat nog 22,8 jaar. 

Vooral studenten later op zichzelf 

De verschuiving was het grootst bij studenten. Studenten gingen in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig wonen dan in 2012.

In 2015 is het leenstelsel ingevoerd. Dat betekent dat studenten geen studiefinanciering meer krijgen en meer moeten lenen. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren minder studenten op kamers gaan wonen, zo blijkt uit eerder onderzoek van het CBS. In het oude stelsel van studiefinanciering kregen studenten die op zichzelf woonden meer geld dan studenten die nog bij hun ouders ingeschreven stonden. Met het leenstelsel is dit verschil weggevallen.

Werkende jongeren gingen in 2016 gemiddeld 0,7 jaar later uit huis dan in 2012.

Mannen én vrouwen later uit huis 

Vrouwen gaan van oudsher vroeger uit huis dan mannen. Dat was ook zo in 2017, al is het verschil met de mannen sinds 2012 kleiner geworden. Vrouwen waren in 2017 gemiddeld 22,7 jaar toen ze uit huis gingen. Dat is 0,7 jaar ouder dan in 2012. Uit huis gaande mannen waren gemiddeld 24,2 jaar in 2017, 0,6 jaar ouder dan in 2012. 

 

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!

Contactgegevens

 

Vragen over:

Opvoeden of opgroeien?

GGD IJsselland  
088 - 443 07 02 
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl

Inloopspreekuren Olst en Wijhe

Indicatie voor (jeugd)hulp?

Gemeente Olst-Wijhe 
14 0570 (zonder kengetal)
jeugdteam@olst-wijhe.nl

Crisissituatie?

Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis IJsselland
0800 2000 (buiten kantooruren)